Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

Είναι σημαντικό, οι άνθρωποι που έχουνε δουλειά και κάποια λεφτά στην άκρη, αντί να μας δείχνουν πόσο ωραίο δέντρα στόλισαν να μας δείχνανε μερικές φωτογραφίες από κοινωνικά κέντρα όπου πήγαν και μαγείρεψαν με δικά τους έξοδα. Και όχι άπαξ, για να συνεννοούμαστε...     

Δεν υπάρχουν σχόλια: