Τρίτη 11 Αυγούστου 2009

Πρόγραμμα Βουλής 24-28 Αυγούστου 2009

Δευτέρα, 24 Αυγούστου
-


Τρίτη, 25 Αυγούστου

12:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης «Κύρωση του Διακανονισμού μεταξύ της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κέντρου Ελέγχου Τρομοκρατών των ΗΠΑ εκ μέρους της Κυβέρνησης των ΗΠΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικές πράξεις και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος».

13:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Ενημέρωση από τον υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών Ιωάννη Παπαθανασίου για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο σχετικά με την ενσωμάτωση της οδηγίας 2006/23/ΕΚ περί απελευθέρωσης των υπηρεσιών.


14.00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ:

Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών:

α. «Κύρωση του Προσθέτου Πρωτοκόλλου στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 σχετικά με την υιοθέτηση ενός προσθέτου διακριτικού εμβλήματος (Πρωτόκολλο III)».

β. «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με το πλαίσιο της Σινοελληνικής Επίσημης Αναπτυξιακής Συνεργασίας».


19:00 (150) H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου, από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, για διορισμό στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Α.Ε. «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος» (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), κ. Κωνσταντίνου Μαγουλά.


18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση σχεδίου νόμου: «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (1/3)Τετάρτη, 26 Αυγούστου

12:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: Συζήτηση πρότασης για την τροποποίηση διατάξεων, σχετικά με την ποινική ευθύνη των Υπουργών. Στη συνεδρίαση θα παραστούν ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Προκόπιος Παυλόπουλος και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Νικόλαος – Γεώργιος Δένδιας.12.00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ:

α. «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Αργεντινής στην Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία».

β. «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Υδάτων της Δημοκρατίας του Λιβάνου για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας».

γ. «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας».19:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Ακρόαση του προτεινομένου, από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, για διορισμό στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Α.Ε. «Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς» (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.), κ. Ιωάννη Ζάραγκα.19.00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ:

α. «Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας».

β. «Κύρωση Πρωτοκόλλου ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας της Αρμενίας, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών».17:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης «Για την αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση» (Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004).10:00 (ολομέλεια) Συζήτηση σχεδίου νόμου: «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (2/3)

18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση σχεδίου νόμου: «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (3/3)


Πέμπτη, 27 Αυγούστου


09:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». (1/4)

18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». (2/4)


11.00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
α. «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου»
β. «Κύρωση της Συμφωνίας Οικονομικής και Τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης».

12.00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: Ακρόαση των προτεινομένων, από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), κ.κ. Λεωνίδα Κανέλλου, Ευάγγελου Συρίγου και Μιχάλη Σακκά, αντιστοίχως.

13.00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ:
α.«Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης ( MemorandumofUnderstanding) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) που αφορά στη συνεργασία μεταξύ του SHAPE και του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC) και της Τεχνικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης που αφορά στη συνεργασία μεταξύ του Ανώτατου Στρατηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης και του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)».
β.«Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης ( MemorandumofUnderstanding) μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SupremeHeadquartersAlliedPowerEurope/ SHAPE), σχετικά με την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους, κατά τη διάρκεια ασκήσεων επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ».


Παρασκευή, 28 Αυγούστου
11:00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ και ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Εξέταση της Πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (Αναδιατύπωση) Υλοποίηση της SmallBusinessAct [COM (2009) 126 τελικό]. Στη συνεδρίαση έχει κληθεί και θα παραστεί ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Μπούγας.

Τρίτη 4 Αυγούστου 2009

Προκλητικοί και ατιμώρητοι!...

Είδα στην εθνική οδό, μετά την Ελευσίνα και με κατεύθυνση την Κόρινθο, βυτιοφόρο καυσίμων να εισέρχεται στα τούνελ της Κακιάς Σκάλας. Μπορεί να μην έχω ενημερωθεί σχετικά με τυχόν αλλαγές αλλά, απ’ ό,τι θυμάμαι, για λόγους ασφαλείας κάτι τέτοιο απαγορεύεται. Είδα στην εθνική οδό, μετά την Κόρινθο και με κατεύθυνση την Πάτρα, μεγάλο φορτηγό να μεταφέρει τεράτιες σιδερένιες κατασκευές, «δεμένες» μόνο με ιμάντες και χωρίς η καρότσα του να είναι προστατευμένη και ασφαλής. Και θυμήθηκα το τραγικό δυστύχημα με τα τόσα αδικοχαμένα παιδιά πριν από μερικά χρόνια... Είδα στις εθνικές οδούς (αλλά και σε πολλούς αθηναϊκούς δρόμους), αρκετούς ασυνείδητους οδηγούς: άλλοι έκαναν «ράλι» με ιλλιγιώδεις ταχύτητες και ελιγμούς από λωρίδα σε λωρίδα, που θύμιζαν καταδίωξη σε αμερικανική υπερπαραγωγή. Αλλοι είχαν παιδιά μέσα στο αυτοκίνητό τους, χωρίς να είναι δεμένα με ζώνες ασφαλείας – ορισμένοι δε κάπνιζαν κιόλας... Αλλοι, πάλι, πέταγαν από το παράθυρό τους είτε το αποτσίγαρο, είτε άλλα «άχρηστα» για εκείνους αντικείμενα, όπως άδειες σακούλες, κουτάκια νερού ή αναψυκτικού, που σκορπίζονταν στο οδόστρωμα ανεξέλεγκτα. Για να μην μιλήσει κανείς και για οδηγούς αστικών συγκοινωνιών που οδηγούν καπνίζοντας και μιλώντας στο κινητό τηλέφωνο...

Τί ΔΕΝ είδα στις εθνικές οδούς και στους δρόμους της πρωτεύουσας; Πραγματική, ουσιαστική αστυνόμευση! Τα κάποια, ελάχιστα περιπολικά που κυκλοφορούν με αναμμένους τους «φάρους», δίνουν την αίσθηση διακοσμητικών στοιχείων, ενώ οι σταθμευμένες μονάδες σε κάποιες εξόδους των εθνικών δρόμων – όπου, βεβαίως, υπάρχει σκιά...- φαντάζουν εντελώς άχρηστες, συγκριτικώς με τα όσα είναι αναγκαίο να γίνονται στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Είδα στην πρωτεύουσα, το γείτονα, το θυρωρό εκείνης της πολυκατοικίας, τον ένοικο της απέναντι μονοκατοικίας, τον επιφορτισμένο με την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων εκείνου του κτηρίου, να έχουν βαλθεί να ... «μουλιάσουν» το πεζοδρόμιο και τις μπετονένιες αυλές με τόνους νερού, κάνοντας ατελείωτη χρήση του λάστιχου. Απαντες ανενόχλητοι και προκλητικοί. Είδα και αμέτρητους άλλους να πετούν όπου βρίσκουν τα σκουπίδια τους – και όχι στους βρώμικους μεν πλην όμως υπαρκτούς κάδους, να σταθμεύουν στα πιο ακατάλληλα σημεία τ’ αυτοκίνητα και τις μηχανές τους. Απαντες ανενόχλητοι και προκλητικοί.

Οι εκκλήσεις – προτροπές για υιοθέτηση συμπεριφορών και συνηθειών που διέπονται από σεβασμό στο συνάνθρωπο και το περιβάλλον, έχουν αποδειχθεί κενή περιεχομένου πολυετής προσπάθεια. Ο αυστηρός, συνεχής έλεγχος και η τιμωρία, φαντάζουν επιλογή απόλυτης προτεραιότητας.

Πληρώνουμε όλοι μας, και μάλιστα ακριβά, αυτή τη χώρα που δείχνει να πορεύεται στο χρόνο, από κεκτημένη ταχύτητα και εντελώς στην τύχη. Είναι πια ανυπόφορο...

Ας κάνουμε μια νέα αρχή, έστω και τώρα: Για τις επόμενες γενιές, να συμπεριλάβουμε υποχρεωτικό, πολύωρο μάθημα στα σχολεία σχετικά με το πώς να είμαστε σωστοί πολίτες του Κόσμου.

Για όλους εμάς τους υπόλοιπους, πρωταγωνιστές της διαρκούς παραβατικής συμπεριφοράς; (Πρέπει να) Υπάρχει απλώς η Τιμωρία.