Πέμπτη 29 Μαΐου 2008

555


Κωνσταντνος Π. Καβάφης - Θεόφιλος Παλαιολόγος

Ὁ τελευταῖος χρόνος εἶν᾿ αὐτός. Ὁ τελευταῖος τῶν Γραικῶν
αὐτοκρατόρων εἶν᾿ αὐτός. Κι᾿ ἀλλοίμονον
τί θλιβερὰ ποὺ ὁμιλοῦν πλησίον του.
Ἐν τὴ ἀπογνώσει του, ἐν τὴ ὀδύνη
ὁ Κὺρ Θεόφιλος Παλαιολόγος
λέγει «Θέλω θανεὶν μᾶλλον ἢ ζῆν».

Ἂ Κὺρ Θεόφιλε Παλαιολόγο
πόσον καϋμὸ τοῦ γένους μας, καὶ πόση ἐξάντλησι
(πόσην ἀπηύδησιν ἀπὸ ἀδικίες καὶ κατατρεγμό)
ἡ τραγικές σου πέντε λέξεις περιεῖχαν.
Πάρθεν
Αὐτὲς τὲς μέρες διάβαζα δημοτικὰ τραγούδια,
γιὰ τ᾿ ἄθλα τῶν κλεφτῶν καὶ τοὺς πολέμους,
πράγματα συμπαθητικά· δικά μας, Γραικικά.

Διάβαζα καὶ τὰ πένθιμα γιὰ τὸν χαμὸ τῆς Πόλης
«Πῆραν τὴν Πόλη,πῆραν την· πῆραν τὴν Σαλονίκη».
Καὶ τὴν Φωνὴ ποὺ ἐκεῖ ποὺ οἱ δυὸ ἐψέλναν,
«ζερβὰ ὁ βασιληᾶς, δεξιὰ ὁ πατριάρχης»,
ἀκούσθηκε κ᾿ εἶπε νὰ πάψουν πιὰ
«πάψτε παπάδες τὰ χαρτιὰ καὶ κλεῖστε τὰ βαγγέλια»
πῆραν τὴν Πόλη, πῆραν την· πῆραν τὴν Σαλονίκη.

Ὅμως ἀπ᾿ τ᾿ ἄλλα πιὸ πολὺ μὲ ἄγγιξε τὸ ᾄσμα
τὸ Τραπεζούντιον μὲ τὴν παράξενή του γλώσσα
καὶ μὲ τὴν λύπη τῶν Γραικῶν τῶν μακρυνῶν ἐκείνων
ποὺ ἴσως ὅλο πίστευαν ποὺ θὰ σωθοῦμε ἀκόμη.

Μὰ ἀλοίμονον μοιραῖον πουλὶ «ἀπαὶ τὴν Πόλην ἔρται»
μὲ στὸ «φτερούλιν ἀθε χαρτὶν περιγραμμένον
κι οὐδὲ στὴν ἄμπελον κονεύ᾿ μηδὲ στὸ περιβόλι
ἐπῆγεν καὶ ἐκόνεψεν στοῦ κυπαρίσ᾿ τὴν ρίζαν».
Οἱ ἀρχιερεῖς δὲν δύνανται (ἢ δὲν θέλουν) νὰ διαβάσουν
«Χέρας υἱὸς Γιανίκας ἕν» αὐτὸς τὸ παίρνει τὸ χαρτί,
καὶ τὸ διαβάζει κι ὀλοφύρεται.
«Σίτ᾿ ἀναγνῶθ᾿ σίτ᾿ ἀνακλαῖγ᾿ σίτ᾿ ἀνακροῦγ᾿ τὴν κάρδιαν.
Ν᾿ ἀοιλλὴ ἐμᾶς νὰ βάϊ ἐμᾶς ἡ Ρωμανία πάρθεν».


Ὀδυσσέας Ἐλύτης - Θάνατος καὶ Ἀνάστασις τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (1969)

Ι

Ἔτσι καθὼς ἐστέκονταν ὀρθὸς μπροστὰ στὴν Πύλη κι ἄπαρτος μὲς
στὴ λύπη του
Μακριὰ τοῦ κόσμου ποὺ ἡ ψυχή του γύρευε νὰ λογαριάσει στὸ φάρ-
δος Παραδείσου Καὶ σκληρὸς πιὸ κι ἀπ᾿ τὴν πέτρα ποὺ δὲν τὸν
εἴχανε κοιτάξει τρυφερὰ ποτὲ - κάποτε τὰ στραβὰ δόντια του ἄσπρι-
ζαν παράξενα
Κι ὅπως περνοῦσε μὲ τὸ βλέμμα του λίγο πιὸ πάνω ἀπ᾿ τοὺς ἀνθρώ-
πους κι ἔβγανε ἀπ᾿ ὅλους Ἔναν ποὺ τοῦ χαμογελούσε τὸν
Ἀληθινόν ποὺ ὁ χάρος δὲν τὸν ἔπιανε
Πρόσεχε νὰ προφέρει καθαρὰ τὴ λέξη θάλασσα ἔτσι ποὺ νὰ γυαλί-
σοῦν μέσα της ὅλα τὰ δελφίνια Κι ἡ ἐρημιὰ πολλὴ ποὺ νὰ χωρᾶ ὁ
Θεός κι ἡ κάθε μιὰ σταγόνα σταθερὴ στὸν ἥλιο ν᾿ ἀνεβαίνει
Νέος ἀκόμα εἶχε δεῖ στοὺς ὤμους τῶν μεγάλων τὰ χρυσὰ νὰ λάμπουν
καὶ νὰ φεύγουν Καὶ μιὰ νύχτα θυμᾶται σ᾿ ὥρα μεγάλης τρικυ-
μῖας βόγκηξε ὁ λαιμός του πόντου τόσο ποὺ θολώθη μὰ δὲν ἔστερ-
ξὲ νὰ τοῦ σταθεῖ
Βαρὺς ὁ κόσμος νὰ τὸν ζήσεις ὅμως γιὰ λίγη περηφάνια τὸ ἄξιζε.

II

Θεέ μου καὶ τώρα τι Πού ῾χε μὲ χίλιους νὰ παλέψει χώρια μὲ τὴ
μοναξιά του ποιός αὐτὸς πού ῾ξερε μ᾿ ἕνα λόγο του νὰ δώσει ὁλά-
κερης τῆς γῆς νὰ ξεδιψάσει τί
Ποὺ ὅλα του τά ῾χαν πάρει Καὶ τὰ πέδιλά του τὰ σταυροδετὰ καὶ τὸ
τρικράνι του τὸ μυτερὸ καὶ τὸ τοιχίο ποὺ καβαλοῦσε κάθε ἀπομεσή-
μερο νὰ κρατάει τὰ γκέμια ἐνάντια στὸν καιρὸ σὰν ζόρικο καὶ πηδη-
χτὸ βαρκάκι
Καὶ μία φούχτα λουίζα ποὺ τὴν εἶχε τρίψει στὰ μάγουλα ἑνὸς κορι-
τσιοῦ μεσάνυχτα νὰ τὸ φιλήσει (πῶς κουρναλίζαν τὰ νερά τοῦ
φεγγαριοῦ στὰ πέτρινα τὰ σκαλοπάτια τρεῖς γκρεμοὺς πάνω ἀπ᾿ τὴ
θάλασσα...)
Μεσημέρι ἀπὸ νύχτα Καὶ μήτ᾿ ἕνας πλάι του Μονάχα οἱ λέξεις
του οἱ πιστὲς πού ῾σμιγαν ὅλα τους τὰ χρώματα ν᾿ ἀφήσουν μὲς στὸ
χέρι του μιὰ λόγχη ἀπὸ ἄσπρο φῶς
Καὶ ἀντίκρυ σ᾿ ὅλο τῶν τειχῶν τὸ μάκρος μυρμηκιὰ οἱ χυμένες
μὲς στὸ γύψο κεφαλὲς ὅσο ἔπαιρνε τὸ μάτι του
«Μεσημέρι ἀπὸ νύχτα - ὅλ᾿ ἡ ζωὴ μία λάμψη!» φώναξε κι ὅρμησε
μὲς στὸ σωρό σύρνοντας πίσω του χρυσὴ γραμμὴ ἀτελεύτητη
Καὶ ἀμέσως ἔνιωσε ξεκινημένη ἀπὸ μακριά ἡ στερνὴ χλωμάδα
νὰ τὸν κυριεύει.

III

Τώρα καθὼς τοῦ ἥλιου ἡ φτερωτὴ ὁλοένα γυρνοῦσε καὶ πιὸ γρήγο-
ρα οἱ αὐλὲς βουτοῦσαν μέσα στὸ χειμώνα κι ἔβγαιναν πάλι κατά-
κόκκινες ἀπ᾿ τὰ γεράνια
Κι οἱ μικροὶ δροσεροὶ τροῦλοι ὅμοια μέδουσες γαλάζιες ἔφταναν κά-
θε φορὰ καὶ πιὸ ψηλὰ στ᾿ ἀσήμια ποὺ τὰ ψιλοδούλευε ὁ ἀγέρας
γι᾿ ἄλλων καιρών πιὸ μακρινῶν τὸ εἰκόνισμα
Κόρες παρθένες φέγγοντας ἡ ἀγκαλιὰ τοὺς ἕνα θερινὸ ξημέρωμα
φρέσκα βαγιόφυλλα καὶ τῆς μυρσίνης τῆς ξεριζωμένης τῶν βυθῶν
σταλάζοντας ἰώδιο τὰ κλωνάρια
Τοῦ ῾φερναν Ἐνῶ κάτω ἀπ᾿ τὰ πόδια του ἄκουγε στὴ μεγάλη κά-
ταβόθρα νὰ καταποντίζονται πλῶρες μαύρων καραβιών τ᾿ ἀρχαῖα
καὶ καπνισμένα ξύλα ὄθε μὲ στυλωμένο μάτι ὀρθὲς ἀκόμη Θεό-
μήτορες ἐπιτιμούσανε
Ἀναποδογυρισμένα στὶς χωματερὲς ἀλόγατα σωρὸς τὰ χτίσματα
μικρὰ μεγάλα θρουβαλιασμὸς καὶ σκόνης ἄναμμα μὲς στὸν ἀέρα
Πάντοτε μὲ μιὰ λέξη μὲς στὰ δόντια του ἄσπαστη κειτάμενος
Αὐτὸς
ὁ τελευταῖος Ἕλληνας!

Κυριακή 25 Μαΐου 2008

Πρόγραμμα Βουλής 26-30 Μαΐου 2008

Δευτέρα, 26 Μαΐου

18:00 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

19:00 (ολομέλεια) Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Θέματα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις».

Τρίτη, 27 Μαΐου

13:00 (Γερουσίας) Επιτροπή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Ακρόαση του προέδρου και δντος συμβούλου του ΟΤΕ ΑΕ Παναγή Βουρλούμη και του αντιπροέδρου και εκπροσώπου της MIG Ανδρέα Βγενόπουλου, επί των τελευταίων εξελίξεων στον ΟΤΕ.

14:00 (223) Επιτροπή ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ:

1.Συζήτηση επί των ενημερωτικών εκθέσεων των μελών της Επιτροπής, που συμμετείχαν στις αποστολές Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου στις ΗΠΑ και τον Καναδά.
2.Αναφορές Βουλευτών για θέματα και προβλήματα, που απασχολούν τις Οργανώσεις των Ομογενών.
3.Ορισμός Εισηγητών για τη συζήτηση της ετήσιας έκθεσης του ΣΑΕ.
14:00 (151) Επιτροπή ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: Ενέργεια και κλιματολογικές αλλαγές. Θα ενημερώσει ο ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός, πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

17:30 (150) Επιτροπή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας». (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων – 2η συνεδρίαση)
19:00 (ολομέλεια) Λήψη απόφασης (ψηφοφορία) επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής.

Τετάρτη, 28 Μαΐου

10:30 (ολομέλεια) Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γ. Α. Παπανδρέου για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της υπόθεσης των δομημένων ομολόγων.

10:00 (150) Επιτροπή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις».

11:00 (Γερουσίας) Επιτροπή ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ»: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις». (3η συνεδρίαση).
1η Ενότητα – Θεσμικά Θέματα – Μέρος I (Γενικές διατάξεις).
2η Ενότητα – Θεσμικά Θέματα – Μέρος II (Τα Όργανα της Ένωσης).
Θα παραστούν ο Νικ. Κωνσταντόπουλος, πρώην πρόεδρος του Συνασπισμού και ο Παρασκευάς Αυγερινός, πρώην υπουργός.
12:30 (151) Επιτροπή ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Τροποποίηση του δικαίου περί υιοθεσιών. Θα ενημερώσει ο υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γεώργιος Κωνσταντόπουλος.
17:00 (150) Επιτροπή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας». (3η συνεδρίαση)
17:00 (223) Επιτροπή ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Συζήτηση για την προστασία και ανάδειξη των περιαστικών δασών της Αττικής.
Θα ενημερώσουν οι Στέφανος Μάνος, πρώην υΠΕΧΩΔΕ, Δημήτριος Καλογερόπουλος, δήμαρχος Αιγάλεω και πρόεδρος της ΤΕΔΚΝ Αττικής, Νικόλαος Χαρδαλιάς, δήμαρχος Βύρωνα και πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), Δημήτριος Στεργίου, δήμαρχος Πεντέλης και πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), Λάμπρος Μίχος, δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας και πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αττικής (ΑΣΔΑ), καθώς και ο Δημήτριος Σπαθής, πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.
Θα παρέμβουν οι υφυπουργοί Εσωτερικών Παναγιώτης Χηνοφώτης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κωνσταντίνος Κιλτίδης.
18:00 (151) Επιτροπή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ:
1.Πορεία του Γ΄ ΚΠΣ και προγραμματισμός του Δ΄ ΚΠΣ–ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Ενημέρωση από τον γγ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Γεώργιο Τσιότρα.
2.Η Διοικητική Μεταρρύθμιση και οι προϋποθέσεις της.

Πέμπτη, 29 Μαΐου

10:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

11:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις».

09:00 (223) Επιτροπή Οικονομικών: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις» (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων – 2η συνεδρίαση).

12:00 (223) Επιτροπή Οικονομικών: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις» (3η συνεδρίαση).

09:30 (150) Επιτροπή ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ:
1.Συζήτηση επί των ενημερωτικών εκθέσεων των μελών της Επιτροπής, που συμμετείχαν στις αποστολές Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου στην Αυστραλία, Ευρώπη και Αφρική.
2.Αναφορές Βουλευτών για θέματα και προβλήματα, που απασχολούν τις Οργανώσεις των Ομογενών.

10.00 (151) Επιτροπή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Ενημέρωση από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό για θέματα που αφορούν τον Αγροτικό Τομέα και ειδικότερα το καθεστώς που ισχύει για τον τομέα του βαμβακιού και του καπνού.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ>>11:00 (223) Επιτροπή ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ»

Παρασκευή, 30 Μαΐου

10:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

11:30 (ολομέλεια) Επερώτηση 35 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα Κέντρα Πρόληψης ουσιών.

Πέμπτη 22 Μαΐου 2008

Πρόεδροι της Βουλής (3) Παλαμήδης Ρήγας

Του Παντελή Στ. Αθανασιάδη*


Ο Ρήγας Παλαμήδης υπήρξε αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και επιφανής πολιτικός. Γεννήθηκε το 1794 στην Τρίπολη. Ο πατέρας του ήταν δραγουμάνος του Πασά της Τρίπολης, αλλά το 1796 συνελήφθη και αποκεφαλίστηκε από τους Τούρκους.

Απορφανισμένη, η οικογένειά του κατέφυγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Ρήγας μορφώθηκε και σε νεαρή ηλικία έγινε γραμματέας του δραγουμάνου του Μοριά στην Τρίπολη. Το 1818 διορίσθηκε αντιπρόσωπος της Τρίπολης στην Υψηλή Πύλη.

Όταν όμως στην κυρίως Ελλάδα εξερράγη η Επανάσταση έσπευσε στην Πελοπόννησο και το Μάιο του 1821 ανέλαβε γραμματέας της Συνέλευσης των Καλτετζών και αργότερα της Πελοποννησιακής Γερουσίας.

Πήρε μέρος στις Επαναστατικές Εθνικές Συνελεύσεις ως πληρεξούσιος της Τριπολιτσάς. Επί Καποδίστρια ανέλαβε διάφορα διοικητικά αξιώματα και συμμετείχε σε πολλές επιτροπές οι οποίες επιχειρούσαν να διαμορφώσουν τους θεσμούς του νέου κράτους. Διετέλεσε αργότερα και νομάρχης.

Κατά τη βασιλεία του Όθωνα, υπήρξε οπαδός του λεγόμενου γαλλικού κόμματος. Συμμετέσχε ενεργά στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 και διετέλεσε υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση του Ανδρέα Μεταξά.

Το 1843 εξελέγη βουλευτής Τριπόλεως. Από το 1844 έως το θάνατό του στην Αθήνα το 1872 εξελέγετο βουλευτής Μαντινείας. Από τις 19 Δεκεμβρίου 1845 έως το 1847 υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Βουλής. Αργότερα διετέλεσε υπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις του Ιωάννη Κωλέττη, του Αντώνιου Κριεζή, του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και του Αθανάσιου Μιαούλη.

Κατά τη διάρκεια του Αγώνα, νυμφεύθηκε με την αιχμαλωτισθείσα θυγατέρα του πασά της Λάρισας, η οποία ασπάσθηκε τον Χριστιανισμό. Ο Παλαμήδης είχε πάρει υπό την προστασία του τον ορφανό ανεψιό του Θεόδωρο Δηλιγιάννη, που αργότερα διετέλεσε κατ’ επανάληψη πρωθυπουργός.

Πέθανε το 1872 στην Αθήνα. Για το θάνατό του αφιέρωσε ένα μεγάλο κείμενο η εφημερίδα «Φώς» του Σοφοκλή Καρύδη, στις 15 Απριλίου 1872.

Ο Ρήγας Παλαμήδης συνέγραψε και ορισμένα βιβλία που αποτελούν πηγές για τη μελέτη της Ιστορίας της Επανάστασης, όπως το βιβλίο «Ο Ελληνικός Αγών και το Υπόμνημα Ραγκαβή» το 1852, «Πρόχειρος απάντησις επί των περί την εισβολήν του Δράμαλη εις την Πελοπόννησον» το 1853, «Ποία η Εκτέλεσις των Εθνικών Αποφάσεων» το 1856 κ.λπ.

Το αρχείο του Παλαμήδη, που διασώθηκε, φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.


*Ο συνάδελφός μας Παντελής Αθανασιάδης «φιλοτέχνησε» τα πορτρέτα των Προέδρων του ελληνικού κοινοβουλίου για την εκπομπή ‘Κοινοβουλευτική Ιστορία’ του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων*. Τα πορτρέτα αναδημοσιεύονται «στης Βουλής τα Έδρανα», κατά τη σειρά εκλογής των Προέδρων.

Δευτέρα 19 Μαΐου 2008

Πρόγραμμα Βουλής 19-23 Μαΐου 2008

Δευτέρα, 19 Μαΐου

18:00 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
19:00 (ολομέλεια) Επερώτηση 18 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.


Τρίτη, 20 Μαΐου

12:00 (223) Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου: Εορτασμός της καθιερωμένης Ευρωπαϊκής Ημέρας της Θάλασσας.

Θα μιλήσουν οι κκ Ρόδη Κράτσα, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Νικόλαος Ευθυμίου, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών,
Ιωάννης Χαλάς, γγ της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας,
Γεώργιος Γράτσος, πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Νικόλαος Παπαδάκης, πρόεδρος της Περιβαλλοντολογικής Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος(HELMEPA),
Ευθύμιος Μητρόπουλος, γγ του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και Επαμεινώνδας Εμπειρίκος, πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας.

13:00 (Γερουσίας) Επιτροπή Οικονομικών: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του υΠΕΧΩΔΕ «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (3η συνεδρίαση).

14:00 (Γερουσίας) Επιτροπές Οικονομικών και Προστασίας Περιβάλλοντος: Συνέχιση της συζήτησης του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (4η συνεδρίαση).

18:00 Ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας της Θάλασσας, αφιερωμένη στη Θάλασσα και τη Ναυτιλία.


Τετάρτη, 21 Μαΐου

10:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». (1/1)

09:30 (151) Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας: Συζήτηση επί αιτήσεως άρσεως ασυλίας Βουλευτού, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43 Α΄ και 83 του Κανονισμού της Βουλής, μετά τη διατύπωση γνώμης του Α΄ Τμήματος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής επί ζητήματος εφαρμογής του Κανονισμού της Βουλής, ως προς την άρση της βουλευτικής ασυλίας.

11:00 (Γερουσίας) Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την ΕΕ, τη Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις» διάταξης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις». Στη συνεδρίαση θα παραστούν η κυρία Μαριέττα Γιαννάκου, πρώην υπουργός και ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης, καθηγητής Πανεπιστημίου.

12:00 (223) Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών: Ενημέρωση από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Μεϊμαράκη, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, για θέματα της αρμοδιότητάς του.

17:00 (151) Επιτροπή Περιφερειών: Πορεία του Γ΄ ΚΠΣ και Προγραμματισμός του Δ΄ ΚΠΣ – ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια της Ηπείρου. Ενημέρωση από τον γγ Περιφέρειας Ηπείρου Δημήτριο Πανοζάχο.

Πέμπτη, 22 Μαΐου

09:00 (Γερουσίας) Επιτροπές Οικονομικών και Προστασίας Περιβάλλοντος: Συνέχιση της συζήτησης του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (5η συνεδρίαση).

09:30 (150) Επιτροπή Ισότητας & Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Παρατηρήσεις, διαπιστώσεις και προτάσεις, σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο για την υιοθεσία.

10:00 (223) Επιτροπή Μορφωτικών: Διατύπωση γνώμης, μετά από ακρόαση του προτεινομένου από τον υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, για διορισμό στη θέση του προέδρου του ΔΣ του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

10:30 (223) Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας».

10:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

11:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Θέματα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». (1/1)


Παρασκευή, 23 Μαΐου

10:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

11:30 (ολομέλεια) Επερώτηση 14 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το Ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων.

12:00 (Γερουσίας) Επιτροπές Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης και Ευρωπαϊκών: Ενημέρωση από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή Νικηφόρο Διαμαντούρο, για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Πέμπτη 15 Μαΐου 2008

Υπέρ «ακροδεξιού»

Υπέρ «ακροδεξιού»

(απάντηση στο "Άιντε και στα δικά μας")


Φίλε Γιώργο,

Αδιαφορώ εάν ο βραβευθείς είναι ακροδεξιός, δεξιός ή αδέξιος, εθνικόφρων ή διεθνιστής, αντικρατιστής, αναρχικός κοκ. Αμφότεροι γνωρίζουμε συναδέλφους «ακραίων» πεποιθήσεων, που είναι επαρκείς επαγγελματικά, αρκούντως συναδελφικοί, και –τουλάχιστον- ανεκτικοί στις απόψεις όλων μας.

Επί της ουσίας: Ασκούμε κριτική στα βραβεία Μπότση; Στο ποιοι βραβεύονται; Ή μήπως στα κριτήρια βράβευσης; Υποθέτω σε όλα μαζί, αν και κρίνω καλό να τα διαχωρίσουμε.

Ο μακαρίτης Νάσος Μπότσης, εκδότης της Ακρόπολης και της Απογευματινής, δημιούργησε το ίδρυμα, που φέρει το όνομά του, με σκοπό την «προαγωγή της δημοσιογραφίας εν Ελλάδι [..] διά τής απονομής, καθ' έκαστον έτος, μέχρι δέκα (10) χρηματικών βραβείων, α) είς "Έλληνας τήν Ιθαγένειαν, δημιουργούς τών καλυτέρων κατά τό έτος δημοσιογραφικών επιτυχιών, εργαζομένους είς οιανδήποτε εφημερίδα, περιοδικό ή είς την Ραδιοφωνίαν ή Τηλεόρασιν». Γιατί βραβεύτηκε φέτος ο Π. Κάμπρας; Σύμφωνα με το ίδρυμα, «για την αντικειμενική κάλυψη του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ στον Τύπο και στα ΜΜΕ και για την προβολή του έργου του Κοινοβουλίου». Υπενθυμίζω ότι φέτος, το βραβείο, που χορηγείται από τη Βουλή των Ελλήνων, δόθηκε στο όνομα του γνωστού δημοσιογράφου Γιάννη Φάτση.

Δίκαιη είναι, λοιπόν, η κριτική σου όταν εξετάζει το κατά πόσον πληρώθηκαν τα κριτήρια του ιδρύματος Μπότση, όταν ερωτά εάν η Βουλή έχει λόγο στο ποιοι βραβεύονται, όταν αμφισβητεί ότι ο Φάτσης θα συμφωνούσε στο να δίδεται αυτό το βραβείο στο όνομά του. Ακόμα περισσότερο θα ήταν δίκαιη η κριτική σου εάν στόχευε στο ίδιο το ίδρυμα Μπότση και ότι αυτό σημαίνει.

Κι επειδή η κριτική δεν είναι μόνο αντίθεση αλλά και θέση, θα είχε ενδιαφέρον εάν εσύ, εγώ, όλοι μας, λέγαμε τι θα κάναμε εφόσον μας πρότειναν για ..βραβείο. Θα εξετάζαμε, για παράδειγμα, εάν ο βραβεύων έχει προαγάγει τη δημοσιογραφία; Αποτέλεσε τέτοιο παράδειγμα ο Μπότσης και οι εφημερίδες του; Θα εξετάζαμε τα κριτήρια της βράβευσης; Θα αρκούσε, για παράδειγμα, να παρακολουθούμε το ρεπορτάζ; Θα αρκούσε να καλύπτουμε αντικειμενικά τις εργασίες του κοινοβουλίου; Θα ασκούσε να λέμε «όχι» σε θέσεις «συμβούλων» ή γραφείων Τύπου κομμάτων, κυβερνητικών υπηρεσιών, δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων; Θα αρκούσε να είμαστε συναδελφικοί, να μην «υποκλέπτουμε» τη δουλειά άλλων; Τελικά, ποιος θα θέλαμε να βραβεύεται; Ένας «δημοσιογράφος-ιδιωτικός υπάλληλος-πρακτικογράφος» ή κάποιος που προάγει την αντικειμενική πληροφόρηση, προασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης και μάχεται υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης; Ή μήπως όλα αυτά είναι ψιλά γράμματα..

ΥΓ Παρενθετικά σημειώνω ότι το 1984, η εφημερίδα το Ποντίκι, ο Γιάννης Ιωάννου και η Όλγα Μπακομάρου δεν αποδέχθηκαν τα βραβεία Μπότση, και προφανώς, ούτε το χρηματικό βραβείο που τα συνόδευε..

Για την ιστορία, οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες που βραβεύτηκαν* από το ίδρυμα Μπότση ήταν οι κάτωθι:

1987 -

1988 -

1989 Αντώνης Κορόβηλας (Ελευθεροτυπία, Ακρόπολις)

1990 Θανάσης Αντωνόπουλος (Τα Νέα)

1991 Παντελής Αθανασιάδης (ΕΡΤ, Μεσημβρινή)

1992 -

1993 -

1994 -

1995 -

1996 Ντόρα Νταϊλιάνα (Ελευθεροτυπία)

1997 Γιάννης Ε. Διακογιάννης (Τα Νέα)

1998 Φώτης Καλλιαγκόπουλος (Καθημερινή)

1999 Δημήτρης Ράντος (Αδέσμευτος Τύπος

2000 Γιάννα Μπαλή (Έθνος)

2001 (δεν έγινε απονομή σε καμιά κατηγορία)

2002 Κώστας Μαρδάς (Έθνος)

2003 Λασκαρίνα Γερασίμου (ΕΡΑ, Μακεδονία)

2004 Ειρήνη Αντωνίου (Σκάι ράδιο)

2005 Νίκος Τσιούτσιας (Καθημερινή)

2006 Γρηγόρης Τζιοβάρας (Το Βήμα)

2007 Δημήτρης Τζάθας (Τα Νέα)

2008 Τάκης Κάμπρας (Βραδυνή)

*ειδικό βραβείο κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ δίδεται από το 1996.

Τετάρτη 14 Μαΐου 2008

Πρόεδροι της Βουλής (2) Δεληγιάννης Κανέλλος

του Παντελή Στ. Αθανασιάδη*

Μετά την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 έγιναν εκλογές και συνήλθε η Εθνική Συνέλευση υπό την προεδρία του Πανούτσου Νοταρά. Μετά την ψήφιση του Συντάγματος του 1844, πρόεδρος ανέλαβε ο Κανέλλος Δεληγιάννης.
Γόνος αρχοντικής οικογένειας της Πελοποννήσου, γεννήθηκε στα Λαγκάδια Γορτυνίας το 1770. Μορφώθηκε στη Δημητσάνα και την Κωνσταντινούπολη.

Η δύναμη των Δεληγιαναίων αποτυπώθηκε σε δημοτικά τραγούδια. Ένα από αυτά λέει:

Ένας πασάς ροβόλαγε από τον Άγιο Πέτρο,
Γυρεύοντας τους προύχοντες και τους κοτζαμπασήδες.
Κι ο Ντεληγιάννης τ’ άκουσε, πιάνει του παραγγέλνει.
Πιάνει του γράφει μια γραφή, του στέλνει πεζοδρόμο.
-Δεν σε φοβάμαι βρε πασά, στο νου μου δεν σε βάζω…

Ο Κανέλλος Δεληγιάννης κήρυξε στις 23 Μαρτίου 1821 μαζί με τους Πλαπουταίους την Επανάσταση στη Γορτυνία. Κατόπιν πολιόρκησε την Καρύταινα, ενώ έλαβε μέρος και στις πολιορκίες της Τριπολιτσάς και της Πάτρας. Κατά τη διάρκεια του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, εξέφραζε κυρίως τις απόψεις των προυχόντων, αλλά παράλληλα διακρίθηκε για την ικανότητά του να προωθεί συμβιβασμούς μεταξύ των διαφόρων μερίδων των επαναστατημένων Ελλήνων. Επίσης διέθεσε τεράστια ποσά για τη συντήρηση των Ελλήνων της περιοχής του, που δοκιμάζονταν από τις κακουχίες του πολέμου. Αποδέχθηκε την ηγεσία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και μάλιστα αρραβώνιασε την κόρη του Μαριώρα με τον Κολίνο Κολοκοτρώνη, γιο του Γέρου του Μωριά. Αργότερα φυλακίσθηκε στην Ύδρα μαζί με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

Ενταγμένος στο «Γαλλικό» Κόμμα μετά την απελευθέρωση ονομάστηκε στρατηγός της Φάλαγγας και αναμίχθηκε στην πολιτική. Εξελέγη πληρεξούσιος στις εκλογές του 1843 και πρόεδρος της Βουλής στις 20 Δεκεμβρίου 1844, αξίωμα αυτό που διατήρησε και το επόμενο έτος 1845. Πέθανε το 1862.

Άρχισε να γράφει απομνημονεύματα σε ηλικία 87 ετών, το 1857. Το κείμενο παρέμεινε αδημοσίευτο και εκδόθηκε μόλις το 1957. Τα απομνημονεύματα του Κανέλλου Δεληγιάννη διακρίνονται για το πάθος του να εξάρει τη συμβολή της οικογένειάς του και των προυχόντων γενικότερα, στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Ωστόσο αποτελούν πολύτιμη πηγή για την ιστορία της Επανάστασης.-


*Ο συνάδελφός μας Παντελής Αθανασιάδης «φιλοτέχνησε» τα πορτρέτα των Προέδρων του ελληνικού κοινοβουλίου για την εκπομπή ‘Κοινοβουλευτική Ιστορία’ του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων*. Τα πορτρέτα αναδημοσιεύονται «στης Βουλής τα Έδρανα», κατά τη σειρά εκλογής των Προέδρων.

Άϊντε και στα δικά μας...

Εμείς οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες είμαστε σαν τους ναυτικούς: περιμένοντας, ζούμε αναιπαίσθητα το ναυάγιο.
Ανασαίνουμε καθημερινά και τρώμε τις σάρκες μας στο ίδιο μέρος! Γι΄ αυτό και περιττεύουν τα κυριλίκια και τα σουμετελίκια αναμεταξύ μας... Λαρδί και ρούμι στη γαλέρα.
Λέω στα ίσα λοιπόν, πως ο Κάμπρας δεν άξιζε το βραβείο. Ο μακαρίτης ο Γιάννης Φάτσης θα έφριττε στην ιδέα οτι το συγκεκριμμένο πνευματικό έπαθλο ο σημερινός πρόεδρος της Βουλής, Δ. Σιούφας, το΄ δωσε στα χέρια ενός αγράμματου ακροδεξιού!..
Φαίνεται πως απο την Δεξιά ακόμα και στις μετριοπαθείς εκδοχές της δεν μπορείς να έχεις σοβαρές απαιτήσεις...Αλλά έτσι τώρα, πηγαίνει η ρότα..
Ας πούμε όμως, τα πράγματα με τ΄ όνομά τους. Εξίσου ανάξιοι , είναι πολλοί απο αυτούς που βραβεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια, (σ.σ: η πουτάνα η γλώσσα...) και τώρα απορούνε τάχα και εξίστανται με την έκπτωση των πραγμάτων!..
Στο ίδιο καζάνι βράζουνε όλοι αυτοί.
Αν το δεις πάντως απο ένα ορισμένο ύψος, η υποκρισία τους των τάχα καταξιωμένων, είναι διασκεδαστική: ενώ, βρίσκονται τώρα στο ίδιο κλαμπ, οι...τιμημένοι, προσπαθούν άκομψα να πάρουν αποστάσεις, ωσάν για να μας πούνε πως τους χαλάει αυτή η συνάφεια και πως αυτοί για άλλους λόγους ξεχωρίσανε!..
Δεν είναι και τόσο κακό ας τους πει κάποιος...
Η κάλπικη ποιότητα και τα λεφτά, ανέκαθεν, δύσκολα ή εύκολα, πηγαίνανε παρέα...

*παραπέμπω για περισσότερα στο σχόλιο που έγραψα στην προηγούμενη ανάρτηση...

Τρίτη 13 Μαΐου 2008

Βραβείο Μπότση στον Π. Κάμπρα.

Στο συνάδελφο Παναγιώτη Κάμπρα (Βραδυνή) απονεμήθηκε το ειδικό βραβείο Μπότση για το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Το συγκεκριμένο βραβείο έχει θεσπιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων και φέτος δόθηκε στο όνομα του μακαρίτη κοινοβουλευτικού και πολιτικού συντάκτη της εφημερίδας Τα Νέα, Γιάννη Φάτση. Κατά την απονομή των βραβείων Μπότση, ο πρόεδρος της Βουλής Δ. Σιούφας ανακοίνωσε ότι το κοινοβούλιο θεσπίζει το βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης», το οποίο θα απονέμεται κάθε χρόνο σε δημοσιογράφους που «θα τιμούν με την πένα τους αξίες και αρχές τις οποίες υπηρετεί επί επτά δεκαετίες ο κορυφαίος δημοσιογράφος».

Σημείωσε επίσης ότι "το Ίδρυμα για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία έχει καθιερώσει πέντε ακόμα βραβεία για τη δημοσιογραφική οικογένεια: Τρία για κοινοβουλευτικούς συντάκτες και δυο για πολιτικούς συντάκτες από ολόκληρη της χώρα. Τα βραβεία αυτά θα απονέμονται ύστερα από πρόταση της ΕΣΗΕΑ και της ΠΟΕΣΥ, στο όνομα του Γιάννη Διακογιάννη, του Οδυσσέα Ζούλα, του Αντώνη Κορόβηλα, του Θωμά Μιχαλάκου και του Σπύρου Φαναριώτη".-

Κυριακή 11 Μαΐου 2008

"Όχι Κάθαρμα συμπέθερε! Ακάθαρμα! Γιατί Κάθαρμα, θα πεί καθαρός!"*

Πικρό πράγμα να σκαλίζεις τις στάχτες μιας ζωής με μιαν άπελπι προσδοκία ν΄ αναστήσεις τη σβυσμένη φλόγα.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης του Κυριάκου, επιφανής Έλληνας πολιτικός, ξόδεψε την δωρεά και τη χάρη που του δόθηκε σε σκοτεινά παιχνίδια παρασκηνίων και για ίδιον πολιτικό όφελος.
Υπέρμετρα φιλόδοξος και ανικανοποίητος, ο άνθρωπος που μπήκε με τα στρατιωτικά του ρούχα στην πολιτική και βγαίνει με ανεκτίμητη περιουσία, κατάφερε να πολιτογραφηθεί στη συλλογική μνήμη σαν «το κάθαρμα του ΄65». Ο μοιραίος, δηλαδή άνθρωπος, που συνέργησε καθοριστικά στην ΑποσταΣΙΑ και την ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης της «Ενώσεως Κέντρου», υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου τον θερμό Ιούλιο του 1965, όταν άνοιξε διάπλατα ο δρόμος για την επιβολή στη χώρα της εφτάχρονης δικτατορίας των συνταγματαρχών.
Η υστεροφημία όμως, παρά τα επίγεια πλούτη, στοιχειώνει τις νύχτες των περισσότερων πολιτικών κορυφής.
Κι ο Μητσοτάκης που δεν ξεφεύγει από τον συνήθη κανόνα, θέλησε τώρα που τον κυκλώνει απειλητικά το λυκόφως, να ξαναγράψει την ιστορία παρουσιάζοντας την δική του εκδοχή όσων γίνηκαν.
Το κεντρικό συμπέρασμά του; Για την κακή τροπή των πραγμάτων που φτάσανε μέχρι την τουρκική εισβολή και κατοχή της μισής Κύπρου, έφταιγαν όλοι οι άλλοι και κυρίως ο Ανδρέας, εκτός ίσως από τον ίδιο που έβλεπε να έρχεται το κακό με φόρα και προσπαθούσε…αγωνιωδώς, να το αποτρέψει!..
Ανακτορική καμαρίλα, εγχώρια Δεξιά και CIA όπως άλλωστε και η αφεντιά του, βγαίνουν λάδι. Απέφυγε να πει έστω και ακροθιγώς, πόσοι πήραν και πόσα στον τρελλό χορό των εξαγορών που στήθηκε εκείνες τις μέρες, όταν, με γενναίες χορηγίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών καθώς και Ελλήνων μεγαλοεπιχειρηματιών, η διατίμηση είχε καταργηθεί κι οι συνειδήσεις ανεβοκατέβαιναν σαν μετοχές στο πολιτικό χρηματιστήριο...
Αν τον πίστευε κανείς, θα νόμιζε ότι η χώρα βυθίστηκε στο ζόφο, εξαιτίας ενός πεισματάρη γερο - πρωθυπουργού και του τσαρλατάνου και επικίνδυνου γιού του που δεν λέγανε να βάλλουνε τότε νερό στο κρασί τους, στην διαμάχη με τον νεαρό άνακτα!..
Κι ας ήθελε ο κακομαθημένος και ανάγωγος Κωνσταντίνος να επιβάλλει με ξένες πλάτες τις αντισυνταγματικές επιθυμίες του, σε μια κυβέρνηση που είχε μόλις βγεί με αχνιστή την λαϊκή εντολή απο τις κάλπες!
Στο τριήμερο συμπόσιο που διοργάνωση την περασμένη βδομάδα το ίδρυμα που φέρει το όνομά του, ο Μητσοτάκης, είχε μια τελευταία ευκαιρία να ζητήσει συγγνώμη από τον Ελληνικό λαό για την αντιδημοκρατική εκτροπή στην οποία πρωτοστάτησε, εκείνες τις ταραγμένες εποχές και τα δεινά που μετέπειτα πέσανε πάνω στο κεφάλι μας.
Δικαίωμά του που δεν το έκανε. Αλλά, οφείλει να γνωρίζει ότι όσο κι αν ο χρόνος στάθηκε μαζί του επιεικής, ο ίδιος δεν έχει ακόμα κλείσει τους λογαριασμούς του με την ανελέητη ιστορία…

*Χρωστάω τον τίτλο στον παππού μου Παναγιώτη, απ΄τη μεριά της μάνας μου, έναν ευθυτενή και αμετάπειστο αρχιμάστορα που πέτρα βρήκε,πέτρα δούλεψε -άλλη φορά γι΄αυτόν-και που όταν ήθελε να μιλήσει περιφρονητικά για κάποιον τον αποκαλούσε "ακάθαρμα", συμπληρώνοντας με ετυμολογική βεβαιότητα " διότι, κάθαρμα συμπέθερε, θα πει καθαρός!".

Πρόγραμμα Βουλής 12-16 Μαΐου 2008

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2008

18:00 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

19:00 (ολομέλεια)

1.Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις». (3/3)
2.Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων, των τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών πληροφορικής μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Επικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου».
3.Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

Τρίτη, 13 Μαΐου 2008

14:00 (150) Επιτροπή ΔΕΚΟ: Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινόμενου, από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε..

18:00 (ολομέλεια) Αναφορές-ερωτήσεις

18:00 (ολομέλεια) Συνέχιση της συζήτησης επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής (ενότητα Β της Επιτροπής: άρθρο 16 παρ.1,5,6,7,8,10 και 11).

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

10:30 (ολομέλεια) Συνέχιση της συζήτησης επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής (ενότητες Δ και Γ της Επιτροπής: άρθρα 24 παρ.1, 117 παρ.3, 29 παρ.2 και 3, 57 παρ.1, 58, 62 και 115 παρ.2)

18:00 (ολομέλεια) Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), Κοινές Ομάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις». (1/1)

09:00 (150) Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του Ν.Δ. 136/46, περί Αγορανομικού Κώδικα και άλλες διατάξεις».

13:00 (Γερουσίας) Επιτροπές Οικονομικών και Προστασίας Περιβάλλοντος: Συζήτηση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.Πέμπτη, 15 Μαΐου

09:00 (;;) Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του Ν.Δ. 136/46, περί Αγορανομικού Κώδικα και άλλες διατάξεις».

10:30 (ολομέλεια) Ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής με
αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Μητέρας.

10:30 (ολομέλεια) Συνέχιση της συζήτησης επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής (ενότητες Ε, ΣΤ, Ζ και Η της Επιτροπής: άρθρα 78 παρ. 6, 79 παρ. 1, 88 παρ.2 εδ.γ’ και δ’, 90 παρ.5, 95 παρ. 1, 98 παρ.1 εδ.β’, 100 και 118 παρ 5, 101 και ερμηνευτική δήλωση, 102 παρ.1 εδ.δ’, 103 παρ.9, 104 παρ. 3, 101 Α, 108 παρ.1 και 2, 111 παρ.6 και προσθήκη στο άρθρο 5).

12:00 (151) Επιτροπή Θεσμών & Διαφάνειας: Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, κ. Γεωργίου Ζορμπά.

18:00 (ολομέλεια) Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». (1/1)

Παρασκευή, 16 Μαΐου

10:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

11:30 (ολομέλεια) Επερώτηση 22 βουλευτών του ΚΚΕ σχετικά με την έλλειψη σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των φυσικών φαινομένων.

12:15 (Γερουσίας) Επιτροπές Οικονομικών, Παραγωγής & Εμπορίου και Ευρωπαϊκών: Ομιλία του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιου για θέματα εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών, κ. Charlie McCreevy, με θέμα: «Η ενιαία αγορά ως κινητήρια δύναμη για μια ανταγωνιστική οικονομία».-

Πέμπτη 8 Μαΐου 2008

Νυχτερινή άσκηση αυτογνωσίας

Με τόσα φώτα μαζεμένα πάνω μας, κι όμως οι σημερινοί δημοσιογράφοι ζούμε στο ημίφως.
Ανάμεσα στην παληά αίγλη του επαγγέλματος, όπου δεν έχουμε μερτικό και την τωρινή εκτυφλωτική λάμψη κάποιων ασταθών κι ακριβοπληρωμένων-πλην όμως- ετερόφωτων αστέρων, ψάχνουμε τόπο να σταθούμε.
Φοβάσαι το πρωί να κοιτάξεις το γραμματοκιβώτιο, μικρέ αλήτη και ρουφιάνε. Αλλά με ποιον να μοιραστείς την πεζή περηφάνεια ότι παρόλα αυτά ξοφλάς στο τέλος του μήνα "με μετρητά" τους λογαριασμούς του ΟΤΕ και της ΔΕΗ και, για όσους έχουνε, τα λοιπά δίδακτρα για τα σχολεία των παιδιώνε… Το ιππικό των ματαιωμένων προσδοκιών σ΄ έχει ήδη αφανίσει!.. Κάθεσαι και σκέφτεσαι τότε στην άκρη του δρόμου...
Να είχαμε μόνο μια δουλειά, λέει…Να σεργιανίζαμε το θέμα, σαν να΄ ταν ερωμένη, απ΄ όλες τις απόψεις, στις Τζιτζιφιές και τα Φάληρα…
Να μην περνά ο καιρός ανελέητος και μας βρίσκει μετά η νύχτα σε κρεβάτια κρύα κι αφιλόξενες αγκαλιές. Όλα αυτά σε κάνουν τρυφερό υπερόπτη.
Κι είναι γνωστό, ότι κανένας δεν γίνηκε μάγκας στο μονότερμα με τον κυνισμό.
Φαίνεται όμως, πως αυτός είναι ο λόγος που τα μάτια μας συνηθίσανε τώρα τη σκόνη και πονάνε τις νύχτες τα πλευρά μας, επειδή δεν έχουμε καιρό να πετάξουμε…

Τετάρτη 7 Μαΐου 2008

Πρόεδροι της Βουλής (1) Νοταράς Πανούτσος

Η Ελλάδα υπήρξε ένα από τα πρώτα ευρωπαϊκά κράτη, που απέκτησε Σύνταγμα και ακολούθησε την οδό του κοινοβουλευτισμού στην οργάνωση του δημόσιου βίου. Στην οργάνωση του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, καταλυτικό ρόλο έπαιξαν οι Πρόεδροι της Βουλής των Ελλήνων. Κορυφαίες προσωπικότητες της εποχής τους, εγγυητές της λειτουργίας της Εθνικής Αντιπροσωπείας, έπαιξαν καταλυτικό και ουσιαστικό ρόλο στην πορεία της Ελλάδας προς την πολιτική ανάπτυξη και την πρόοδο.

Ο συνάδελφός μας Παντελής Αθανασιάδης «φιλοτέχνησε» τα πορτρέτα των Προέδρων του ελληνικού κοινοβουλίου για την εκπομπή ‘Κοινοβουλευτική Ιστορία’ του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων*, και από σήμερα, αναδημοσιεύονται «στης Βουλής τα Έδρανα», κατά τη σειρά εκλογής τους.


Πανούτσος Νοταράς, α’ πρόεδρος της Νέας Εθνικής Συνέλευσης (1843)


Η έναρξη του κοινοβουλευτικού βίου στην Ελλάδα, το 1843, συνδέθηκε με το όνομα του πρώτου προέδρου της Βουλής, του Πανούτσου Νοταρά. Μετά την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, σχηματίστηκε νέα κυβέρνηση υπό τον Ανδρέα Μεταξά και προκηρύχθηκαν εκλογές για τον Οκτώβριο του 1843. Η νέα Εθνική Συνέλευση, επιφορτίστηκε και με το καθήκον να καταρτίσει το πρώτο μετεπαναστατικό Σύνταγμα της χώρας. Στις 8 Νοεμβρίου 1843, άρχισαν οι εργασίες της Εθνικής Συνέλευσης υπό την προεδρία του Κορίνθιου αγωνιστή Πανούτσου Νοταρά, ηλικίας 103 ετών τότε, δηλαδή του γηραιότερου μέλους του Σώματος. Στις 18 Νοεμβρίου, ο Νοταράς εξελέγη και οριστικά πρόεδρος του Σώματος με την συντριπτική πλειοψηφία των 216 ψήφων.

Πρόσωπο καθολικής αποδοχής, ο Πανούτσος Νοταράς είχε διακριθεί για τη μεγάλη του προσφορά στα κοινά. Γόνος μεγάλης οικογένειας με ρίζες στο Βυζάντιο, γεννήθηκε το 1740 στα Τρίκαλα της Κορινθίας και έλαβε κλασική παιδεία.

Ο Νοταράς ανέπτυξε έντονη δράση για την απελευθέρωση του έθνους και την ανάπτυξη των δημοκρατικών θεσμών. Πήρε μέρος στην εξέγερση του 1770 (τα λεγόμενα «ορλωφικά»). Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1818 και, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του, πήρε ενεργό μέρος στην Επανάσταση του 1821. Εξελέγη πληρεξούσιος στην Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και υπηρέτησε ως μέλος της 12μελούς Επιτροπής που ψήφισε, την 1η Ιανουαρίου 1822, το πρώτο προσωρινό πολίτευμα της Επιδαύρου, το οποίο χαρακτηριζόταν από φιλελεύθερες ιδέες. Αφού υπηρέτησε ως μινίστρος (υπουργός) της Οικονομίας, το 1822, μετείχε στη Β΄ Εθνοσυνέλευση του 1823. Διετέλεσε πρόεδρος της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης το 1826, ενώ υπηρέτησε ως πρόεδρος και της Εθνικής Συνέλευσης της Πρόνοιας του Ναυπλίου, το 1832, η οποία επικύρωσε την εκλογή του Όθωνα ως βασιλιά της Ελλάδας.


Η ανάδειξή του στην προεδρία της Εθνικής Συνέλευσης του 1843-1844 αντανακλούσε το αυξημένο κύρος του και την ευρύτερη αποδοχή, που απολάμβανε, μετά από μία μακρά θητεία στα κοινά και ιδιαίτερα στις Εθνοσυνελεύσεις της Επανάστασης. Η Εθνική Συνέλευση κατήρτισε το πρώτο μετεπαναστατικό Σύνταγμα του 1844, το οποίο καθιέρωσε τη Συνταγματική Μοναρχία και έβαλε τη χώρα στο δρόμο της κοινοβουλευτικής ανάπτυξης. Στις 18 Μαρτίου 1844, ο Νοταράς τιμήθηκε για τις υπηρεσίες του προς την πατρίδα με τον Μεγαλόσταυρο.

Πέθανε το 1849, δηλαδή σε ηλικία 109 ετών.


Το έργο της Εθνοσυνέλευσης του 1843 υπήρξε σημαντικό. Κατάρτισε Σύνταγμα, με το οποίο η Ελλάδα, από ελέω Θεού Μοναρχία κατέστη Συνταγματική Μοναρχία. Στις 18 Μαρτίου 1844, αφού ολοκληρώθηκε η ψήφιση του Συντάγματος κλήθηκε ο βασιλεύς Όθων και ορκίσθηκε ότι θα το τηρεί. Ήταν τα πρώτα βήματα της χώρας, στον κοινοβουλευτισμό και τη συνταγματική τάξη.


*Οι συντελεστές της τηλεοπτικής εκπομπής
Ιστορική έρευνα-συγγραφή: Παντελής Αθανασιάδης, δημοσιογράφος
Επιστημονικός Σύμβουλος: Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Αφήγηση: Ευθαλία Γιτοπούλου, δημοσιογράφος
Σκηνοθεσία: Βασίλης Γρηγορόπουλος
Μοντάζ: Γιώργος Τσουβαλίδης
Παραγωγός: Ελευθερία Μελενίκου

Δευτέρα 5 Μαΐου 2008

Πρόγραμμα Βουλής 5-9 Μαΐου 2008

Πρόγραμμα Βουλής 5-9 Μαΐου 2008

Δευτέρα, 5 Μαΐου
18:00 (ολομέλεια) Επίκαιρη επερώτηση 29 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ακρίβεια.

Τρίτη, 6 Μαΐου
10:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις». (1/2ή3)
18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος (1/6).
14:00 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
14:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
: Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του υπουργείου Δικαιοσύνης: α) «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), Κοινές Ομάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις». β) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα».

Τετάρτη, 7 Μαΐου

10:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος (2/6).

18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις». (2/2ή3)

18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 62 του Συντάγματος και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των βουλευτών Ιωάννη Αμοιρίδη και Ιωάννη Ραγκούση.

16:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα».
17:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
17:00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Παράταση Ειδικών Επιδοτήσεων και άλλες διατάξεις».

Πέμπτη, 8 Μαΐου

10:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

11:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος (3/6).

13.00΄- Αίθουσα 223
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
θα συνεδριάσει, κατόπιν αιτήματος Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο για θέματα αθλητισμού,
κ. Ιωάννη Ιωαννίδη, σχετικά με το φαινόμενο της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) στο χώρο του αθλητισμού.


14:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 2 παρ. 2 του ν.3297/2004, του προτεινομένου, από τον Υπουργό Ανάπτυξης, για διορισμό στη θέση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα.

Παρασκευή, 9 Μαΐου

10:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

11:30 (ολομέλεια) Επερώτηση 26 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα Δημόσια Νοσοκομεία και την εμπορευματοποίηση του δημόσιου αγαθού της υγείας.