Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2008

Πρόγραμμα Βουλής 1-5 Σεπτεμβρίου 2008

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου
-


Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου
14:00 (151) Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «
Δικαιώματα - Υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις».

14:00 (Γερουσίας) Επιτροπή Οικονομικών: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

18:00 (ολομέλεια)

-Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις». (3/3)

-Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη συνεργασία κατά την κατασκευή και εκμετάλλευση αγωγού φυσικού αερίου στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας».


Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου
10:00 (ολομέλεια) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (1/2)

10:00 (150) Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου: Διατύπωση γνώμης επί των προτεινομένων για διορισμό στις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου του ΔΣ του ΕΦΕΤ.

12:00 (151) Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Δικαιώματα - Υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις» (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων - 2η συνεδρίαση).

12:00 (Γερουσίας) Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων - 2η συνεδρίαση).

14: 30 (151) Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Δικαιώματα - Υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις» (3η συνεδρίαση).

17:00 (150) Επιτροπή Οικονομικών: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (3 η συνεδρίαση).


Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου
09:00 (151) Επιτροπή Οικονομικών: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (4η συνεδρίαση).
09:30 (ολομέλεια) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (2/2)

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου
-

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ένα σου λέω, Τα Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ χρειάζονται αυτή τη στιγμή 5 εκ. δραχμές για μη κλείσουν 26 εκ ήταν αυτά που κέρδισε τα οποία κέρδισε η Μονή σε λίγες μέρες από την περίεργες συναλαγές.
http://prolipsiworkers.blogspot.com

Όσοι ζούμε με το "μαχαίρι στο λαιμό" και είμαστε πολλοί αυτοί και παντού, δεν αντέχουμε άλλο τις κοροϊδίες, τα κορκοδείλια δάκρυα περί διεθνούς οικονομικής κρίσης. Ναι υπάρχει και αυτή, αλλά υπάρχει και ρεμούλα και αδιαφορία για τον πολίτη και τα στραβά μάτια για κάθε ισχυρό και διαπλεκόμενο, που μπορεί να τους κάνει ξανά κυβερνήτες από την πίσω πόρτα..
Έλεος!!!