Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

Πρόγραμμα Βουλής 8-12 Σεπτεμβρίου 2008

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου

-

 

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου

14:00 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού   «Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις».

14:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας   και Δημοσίων Έργων «Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης για τη συντονισμένη ανάπτυξη  του Οδικού Δακτυλίου του Ευξείνου Πόντου».

17:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:

α.«Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Στρατηγείου της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού (HQSACT) και του Ανώτατου Συμμαχικού Στρατηγείου Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) επί της Λειτουργικής Σχέσης του Κέντρου Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής του ΝΑΤΟ (ΚΕΝΑΠ)».

β.«Κύρωση Συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου».

18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (1/4)

 

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου

10:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (2/4)

14:30 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Μεταφορών και  Επικοινωνιών:

α)«Κύρωση της Σύμβασης για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) (Χάγη 1993), καθώς και της Πράξης που τροποποιεί τη Σύμβαση για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) και αφορά στη Σύμβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Γραφείου Επικοινωνιών (ECO) (Χάγη, 23 Ιουνίου 1993, όπως τροποποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 9 Απριλίου 2002)».

β)«Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν».

γ)«Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης».

18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (3/4)

 

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου

09:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (3/4)

 

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου

-

Δεν υπάρχουν σχόλια: