Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2008

Πρόγραμμα Βουλής 15-19 Σεπτεμβρίου 2008

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2008

18:30 (ολομέλεια) Ειδική συνεδρίαση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Δημοκρατίας.

 

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου

18:00 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

1.του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Αθανασίου Αλευρά προς τον υΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τις καθυστερήσεις στην πληρωμή  των εργοληπτών δημοσίων έργων κλπ.

2.του βουλευτή του ΚΚΕ Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, σχετικά με την αποκατάσταση των σχολικών κτιρίων από τον καταστρεπτικό σεισμό του Ιουνίου στους νομούς Ηλείας και Αχαΐας κλπ.

3.του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Φώτη Κουβέλη προς τους υπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά με την εκποίηση των Ολυμπιακών κτιρίων που κατασκευάστηκαν για τη στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας στο χώρο του Ολυμπιακού Χωριού κλπ.

4.του βουλευτή του ΛΑΟΣ Βαΐτση Αποστολάτου προς τον υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τη λειτουργία των Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος κλπ.

19:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». (1/2)

 

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου

10:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». (2/2)

10:30 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ: Εκλογή Προεδρείου.

10:50 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: Εκλογή Προεδρείου.

11:10 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Εκλογή Προεδρείου.

11:30 (150) Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης: Εκλογή Προεδρείου.

11:50 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Εκλογή Προεδρείου.

12:10 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ: Εκλογή Προεδρείου.

14:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής του προτεινομένου, από την υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ).

 

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου

09:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

09:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις». (1/3)

14:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ & ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής του προτεινομένου, από την υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ).

 

 

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου

10:00 (ολομέλεια) Επίκαιρη επερώτηση 48 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις Ολυμπιακές Αερογραμμές.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: