Τρίτη, 31 Μαΐου 2005

Ευρωσύνταγμα και δημοψηφίσματα

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν ζητούν τη γνώμη των λαών τους για την ευρωπαϊκή συνταγματική συνθήκη.
(χώρα - διεξάγεται δημοψήφισμα; - Πότε; )

Αυστρία
Όχι
Επικυρώθηκε από την Κάτω Βουλή στις 11/5 με 181 ψήφους έναντι. Η Άνω Βουλή ολοκλήρωσε την επικύρωση στις 25/5. Η όγδοη χώρα που επικύρωσε τη συνθήκη.
Βέλγιο
Όχι
Εγκρίθηκε από τη Γερουσία (28/4) και τη Βουλή των Αντιπροσώπων (19/5). Αναμένεται η έγκριση των τοπικών κοινοβουλίων.
Κύπρος
Όχι
Η έγκριση από τη Βουλή αναβλήθηκε για τις 30/6.
Δημοκρατία Τσεχίας
Αβέβαιο
Νέος νόμος επιτρέπει δημοψήφισμα. Εάν γίνει αποδεκτό, θα διεξαχθεί μαζί με τις εθνικές εκλογές τον Ιούνιο.
Δανία
Ναι
27/9/2005
Εσθονία
Όχι.
Επικύρωση από Βουλή εντός του 2005
Φιλανδία
Όχι.
Επικύρωση από Βουλή τέλη 2005 - αρχές 2006
Γαλλία
Ναι - Η δεύτερη χώρα που διενήργησε δημοψήφισμα
29/5/2005. Απορρίφθηκε (55% όχι, 45% ναι).
Γερμανία
Όχι.
Εγκρίθηκε από Bundestag στις 12/5 και τη Bundesrat στις 27/5. Η ένατη χώρα που επικύρωσε συνθήκη.
Ελλάδα
Όχι.
Επικυρώθηκε από τη Βουλή στις 19/4/2005 με 268 ψήφους έναντι 17. Η πέμπτη χώρα που επικύρωσε τη συνθήκη.
Ουγγαρία
Όχι
Επικυρώθηκε από το κοινοβούλιο στις 20/12/2004. Η δεύτερη χώρα που επικύρωσε τη συνθήκη.
Ιρλανδία
Ναι
Δεσμευτικό δημοψήφισμα προγραμματίστηκε για τον Οκτώβριο 2005. Επικύρωση μέσω κοινοβουλίου αναμένεται τέλη 2006.
Ιταλία
Όχι
Η Βουλή επικύρωσε το Σύνταγμα τον Ιανουάριο 2005. Η Γερουσία ενέκρινε με 217 ψήφους έναντι 16 στις 6/4/2005. Η τέταρτη χώρα που επικύρωσε τη συνθήκη.
Λετονία
Όχι
Θα επιδιωχθεί επικύρωση μέσω κοινοβουλίου τον Ιούνιο 2005.
Λιθουανία
Όχι
Επικυρώθηκε από Βουλή 11/11/2004. Η πρώτη χώρα που επικύρωσε συνθήκη.
Λουξεμβούργο
Ναι
10/7/2005
Μάλτα
Όχι
Επικύρωση μέσω κοινοβουλίου τον 7/2005.
Ολλανδία
Ναι
1/6/2005
Πολωνία
Ναι
9/10/2005 μαζί με Προεδρικές εκλογές.
Πορτογαλία
Ναι
9/10/2005 με τοπικές εκλογές.
Δημοκρατία Σλοβακίας
Όχι
Επικυρώθηκε από το κοινοβούλιο στις 11/5/2005 με 116 ψήφους έναντι 27 και 4 αποχές. Η έκτη χώρα που επικύρωσε τη συνθήκη.
Σλοβενία
Όχι
Επικυρώθηκε από το κοινοβούλιο την 1/2/2005. Η τρίτη χώρα που επικύρωσε τη συνθήκη.
Ισπανία
Ναι – Η πρώτη χώρα που διενήργησε δημοψήφισμα
Επικυρώθηκε 20/2/2005 (76.73% ναι, 17.24% όχι. Συμμετοχή 42.32%. Εγκρίθηκε από Κάτω Βουλή στις 28/4/ και Άνω Βουλή στις 19/5. Η έβδομη χώρα που επικύρωσε τη συνθήκη.
Σουηδία
Όχι
Αναμένεται επικύρωση από κοινοβούλιο το Δεκέμβριο 2005.
Ηνωμένο Βασίλειο
Ναι
6/5/2006.

Εκστρατεία υπέρ του ΝΑΙ
Εκστρατεία υπέρ του ΟΧΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: