Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2005

Χωρίς σχόλια και χωρίς ερμηνείες..

«Σε απάντηση σχολίων που μεταδόθηκαν περί παρερμηνείας δηλώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας επισημαίνεται ότι αυτή πράγματι γίνεται από όσους επιχειρούν να εμφανίσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επικροτεί αμφιλεγόμενες πρακτικές στον χώρο της ενημέρωσης, για την ποιότητα της οποίας έχει εκφράσει τη βαθιά ανησυχία του».

Ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας (25 Οκτωβρίου 2005)

Δεν υπάρχουν σχόλια: