Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2008

Πρόγραμμα Βουλής 1-5 Δεκέμβρη 2008

ανανέωση Τρίτη, 2/12, 21:30

Δευτέρα, 1 Δεκέμβρη
08:00 (Γερουσίας) Εξεταστική επιτροπή «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της μονής Βατοπεδίου»: Εξέταση μαρτύρων: Εξέταση μαρτύρων.
17: 00 (150) Επιτροπή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
17:30 (Γερουσίας) Εξεταστική επιτροπή «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της μονής Βατοπεδίου»: Εξέταση μαρτύρων: Εξέταση μαρτύρων.
19:00 (ολομέλεια)
Α.Επερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη σχετικά με τα διακριτικά στις στολές των σκοπιανών στρατιωτών στο Αφγανιστάν.
Β.Επερώτηση 66 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας των Δήμων.

Τρίτη, 2 Δεκέμβρη
09:00 (150) Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων – 2η συνεδρίαση).
10:00 (Γερουσίας) Εξεταστική επιτροπή «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου»: Εξέταση μαρτύρων.
10:00 (223) Επιτροπή Οικονομικών: Συνέχιση της εξέτασης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2009». (2η συνεδρίαση)
11:00 (151) Επιτροπή Περιφερειών: Πορεία του Γ΄ ΚΠΣ και προγραμματισμός του Δ΄ ΚΠΣ – ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Ενημέρωση από τον γγ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ανδρέα Λεούδη.
14:00 (150) Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις».
17:00 (223) Συνέχιση της εξέτασης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2009». (3η συνεδρίαση)
17:30 (Γερουσίας) Εξεταστική επιτροπή «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου»: Εξέταση μαρτύρων.
18:00 (ολομέλεια) Ερωτήσεις-αναφορές
19:00 (ολομέλεια) Ονομαστική ψηφοφορία επί της πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ: «Ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την κυριότητα της λίμνης Βιστωνίδας και των παραλίμνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις».
Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». (1/2)

Τετάρτη, 3 Δεκέμβρη
09:30 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων - 2η συνεδρίαση).
10:00 (150) Εξεταστική επιτροπή «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της μονής Βατοπεδίου»: Εξέταση μαρτύρων: Εξέταση μαρτύρων.
12:00 (223) Επιτροπή Οικονομικών: Συνέχιση της εξέτασης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2009». (4η συνεδρίαση)
14:00 (151) Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (3η συνεδρίαση).
17:00 (223) Επιτροπή Οικονομικών: Συνέχιση της εξέτασης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2009». (5η συνεδρίαση)
17:30 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (3η συνεδρίαση).
10:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». (2/2)
18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». (1/2)

Πέμπτη, 4 Δεκέμβρη
09:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
10:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». (2/2)
09:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (4η συνεδρίαση).
10:00 (151) Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (4η συνεδρίαση).
10:00 (Γερουσίας) Εξεταστική επιτροπή «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της μονής Βατοπεδίου»: Εξέταση μαρτύρων: Εξέταση μαρτύρων.
11:00 (223) Επιτροπή ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: Ακρόαση του πρέσβυ Δημοσθένη Στωίδη, ο οποίος μετακινείται στη Σερβία, προκειμένου να ενημερώσει επί θεμάτων της νέας αρμοδιότητας και αποστολής του.
15:00 (150) Επιτροπή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ: Διατύπωση γνώμης μετά την ακρόαση του προτεινομένου, από τον υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για διορισμό στη θέση του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Ευριπίδη Χαρμάνη.

Παρασκευή, 5 Δεκέμβρη
10:30 (ολομέλεια) Συζήτηση, προ Ημερησίας Διατάξεως με πρωτοβουλία του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Αλαβάνου, σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, με θέμα την οικονομία και τις εργασιακές σχέσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: