Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Τα λεφτά δεν είναι το παν, όταν είσαι ηλικιωμένος...

Δύο κίνδυνοι μας απειλούν σε τούτη τη ζωή: η «συντεταγμένη», και η «ανεξέλεγκτη», χρεοκοπία. Ενδιαμέσως, υπάρχει η υποψία ότι μπορεί και να μην έχουμε καθόλου χρήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: