Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Βλοσυρός Θεός

¨Εγώ για το χατήρι σου
τρεις βάρδιες είχα βάλλει
Τον Ήλιο είχα στα βουνά
και τον Αητό στους κάμπους
Και το Βορηά το δροσερό
τον είχα στα καράβια

Μα ο Ήλιος εβασίλεψε
Κι ο Αητός αποκοιμήθη
Και το Βορηά το δροσερό
Τον πήραν τα καράβια.
Κι έτσι του δόθηκε καιρός
του Χάρου και σε πήρε".
Δεν υπάρχουν σχόλια: