Τρίτη, 11 Αυγούστου 2009

Πρόγραμμα Βουλής 24-28 Αυγούστου 2009

Δευτέρα, 24 Αυγούστου
-


Τρίτη, 25 Αυγούστου

12:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης «Κύρωση του Διακανονισμού μεταξύ της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κέντρου Ελέγχου Τρομοκρατών των ΗΠΑ εκ μέρους της Κυβέρνησης των ΗΠΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικές πράξεις και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος».

13:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Ενημέρωση από τον υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών Ιωάννη Παπαθανασίου για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο σχετικά με την ενσωμάτωση της οδηγίας 2006/23/ΕΚ περί απελευθέρωσης των υπηρεσιών.


14.00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ:

Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών:

α. «Κύρωση του Προσθέτου Πρωτοκόλλου στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 σχετικά με την υιοθέτηση ενός προσθέτου διακριτικού εμβλήματος (Πρωτόκολλο III)».

β. «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με το πλαίσιο της Σινοελληνικής Επίσημης Αναπτυξιακής Συνεργασίας».


19:00 (150) H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου, από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, για διορισμό στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Α.Ε. «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος» (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), κ. Κωνσταντίνου Μαγουλά.


18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση σχεδίου νόμου: «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (1/3)Τετάρτη, 26 Αυγούστου

12:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: Συζήτηση πρότασης για την τροποποίηση διατάξεων, σχετικά με την ποινική ευθύνη των Υπουργών. Στη συνεδρίαση θα παραστούν ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Προκόπιος Παυλόπουλος και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Νικόλαος – Γεώργιος Δένδιας.12.00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ:

α. «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Αργεντινής στην Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία».

β. «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Υδάτων της Δημοκρατίας του Λιβάνου για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας».

γ. «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας».19:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Ακρόαση του προτεινομένου, από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, για διορισμό στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Α.Ε. «Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς» (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.), κ. Ιωάννη Ζάραγκα.19.00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ:

α. «Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας».

β. «Κύρωση Πρωτοκόλλου ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας της Αρμενίας, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών».17:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης «Για την αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση» (Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004).10:00 (ολομέλεια) Συζήτηση σχεδίου νόμου: «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (2/3)

18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση σχεδίου νόμου: «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (3/3)


Πέμπτη, 27 Αυγούστου


09:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». (1/4)

18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». (2/4)


11.00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
α. «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου»
β. «Κύρωση της Συμφωνίας Οικονομικής και Τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης».

12.00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: Ακρόαση των προτεινομένων, από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), κ.κ. Λεωνίδα Κανέλλου, Ευάγγελου Συρίγου και Μιχάλη Σακκά, αντιστοίχως.

13.00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ:
α.«Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης ( MemorandumofUnderstanding) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) που αφορά στη συνεργασία μεταξύ του SHAPE και του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC) και της Τεχνικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης που αφορά στη συνεργασία μεταξύ του Ανώτατου Στρατηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης και του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)».
β.«Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης ( MemorandumofUnderstanding) μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SupremeHeadquartersAlliedPowerEurope/ SHAPE), σχετικά με την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους, κατά τη διάρκεια ασκήσεων επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ».


Παρασκευή, 28 Αυγούστου
11:00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ και ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Εξέταση της Πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (Αναδιατύπωση) Υλοποίηση της SmallBusinessAct [COM (2009) 126 τελικό]. Στη συνεδρίαση έχει κληθεί και θα παραστεί ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Μπούγας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: