Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Αφιερωμένο...

Συμβαίνει καμιά φορά οι ανθρώποι, μέσα στην Ατιμία τους, να σου κάνουνε χάρη

Δεν υπάρχουν σχόλια: