Πέμπτη, 18 Μαΐου 2006

19η Μαΐου: Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων

"Τη ενόχω συνεργία δύο μεγάλων χριστιανικών Δυνάμεων της Δύσεως, της Γερμανίας και της Αυστρίας, κατά τα έτη 1914 - 1918 εσφάγη υπό των Νεότουρκων ολόκληρον έθνος το Αρμενικόν και εκατοντάδες χιλιάδων Ελλήνων βιαίως απεσπάσθησαν από των εστιών αυτών και απέθανον εν τη εξορία.

Τη ενόχω συνεργία των συμμάχων χριστιανικών Δυνάμεων της Δύσεως, κατά τα έτη 1919 - 1922 το εθνικόν κίνημα των Τούρκων του Μουσταφά Κεμάλ πασά συνεπλήρωσε το έργο των Νεότουρκων και κατά εκατοντάδας απηγχονίζοντο Έλληνες κληρικοί και πρόκριτοι του Πόντου, (...) ενώ χιλιάδες άλλαι στρατευσίμων νέων κατεδικάζοντο εις τον δια της πείνης και των ταλαιπωριών θάνατον εν τη εξορία".


(Χρύσανθου, Η Εκκλησία Τραπεζούντος, Εστία, 1933).


Η ελληνική Βουλή, με ομόφωνη απόφαση της το Μάρτιο του 1994, όρισε την "19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου". (νόμος 2193/94 - ΦΕΚ 32 τ.Α'./11-3-1994)

2 σχόλια:

Πέτρος Δημητρόπουλος είπε...

Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Αθήνα 2004, Κωνσταντίνος Φωτιάδης.
ISBN: 960-560-072-02

http://eshopfoundation.parliament.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=17&cnode=3

Λύσιππος είπε...

Δες κι αυτό