Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2008

Πρόγραμμα Βουλής 26-29 Αυγούστου 2008

Δευτέρα, 25 Αυγούστου

-


Τρίτη, 26 Αυγούστου

18.00 (ολομέλεια) Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις». (1/3)

19.30 (150) Επιτροπή Μορφωτικών: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

Τετάρτη, 27 Αυγούστου

10.00 (ολομέλεια) Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις». (2/3)

14.00 (Γερουσίας) Επιτροπές Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, Κοινωνικών και Ευρωπαϊκών: Εξέταση της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης των προσώπων, ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM 2008/426). Στη συνεδρίαση έχουν κληθεί να παραστούν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δικαιοσύνης ή εκπρόσωποι αυτών.Πέμπτη, 28 Αυγούστου

09.30 (ολομέλεια) Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου της πρότασης νόμου: «Ειδικό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δομές Διαχείρισης».

10.00 (151) Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη συνεργασία κατά την κατασκευή και εκμετάλλευση αγωγού φυσικού αερίου στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας»

10.30 (Γερουσίας) Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών: Ενημέρωση από την υπουργό Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη, για τις εξελίξεις στη Γεωργία.Παρασκευή, 29 Αυγούστου

-

Δεν υπάρχουν σχόλια: