Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

Πρόγραμμα Βουλής 27 Απρίλη – 1 Μάη

Γεώργιος Ιακωβίδης. Οι μικροί σκακιστές, Λάδι σε Μουσαμά, 14x27,5 εκ.
Από τη συλλογή έργων τέχνης της Βουλής των ΕλλήνωνΔευτέρα, 27 Απρίλη
18:00 (Γερουσίας) ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (υπόθεση Παυλίδη) συνεδρίαση με θέματα:
α) Το παραδεκτό ή μη της διεύρυνσης του κατηγορητηρίου.
β) Αξιολόγηση της Εκθέσεως της Τραπέζης της Ελλάδος επί της κινήσεως των λογαριασμών, οι οποίοι απεστάλησαν προς διερεύνηση.
18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση και ψήφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’ και Μέρος Κοινοβουλευτικό)».

Τρίτη, 28 Απρίλη
12:00 (Γερουσίας) Επιτροπές ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ και ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία».
13:00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευομένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». (1/3)

Τετάρτη, 29 Απρίλη
10:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευομένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». (2/3)
10:30 (Γερουσίας) ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (υπόθεση Παυλίδη): Ψήφιση του πορίσματος της Επιτροπής.

11:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις» (2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).

13:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ: Πορεία του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και προγραμματισμός του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης – Ε.Σ.Π.Α. στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Ιωάννη Λέκκα.
13:00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις».
13:30 (Γερουσίας) Επιτροπές ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο [COM(2009) 66 τελικό]. Στη συνεδρίαση θα παραστεί ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Τάξης, Χρήστος Μαρκογιαννάκης.
18:00 (151) ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων: Συζήτηση επί της προτάσεως του Ο.ΚΑ.ΝΑ. για το Πρόγραμμα Ελεγχόμενης Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης Ουσιοεξαρτημένων (Π.Ε.Δ.Π.Ο.).Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν ο πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ και ο διευθυντής Εφαρμογής Προγραμμάτων ΟΚΑΝΑ, Γεώργιος Φωτεινόπουλος και Χρήστος Κόκκορης, αντίστοιχα.
18:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Εξωτερικών:α. «Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού για τη συνεργασία μεταξύ της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ινστιτούτου MatiasRomero του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού».β. «Κύρωση της Συμφωνίας της 14ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις Ρυθμίσεις Χώρας Υποδοχής για τη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αφενός, και των λοιπών Κρατών που συμμετέχουν στην Διαδικασία Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την Προσωρινή Διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου, για λογαριασμό του Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα με την Απόφαση υπ’ αρ. 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αφετέρου, της Κοινής Διακήρυξης της 27ης Φεβρουαρίου 2008 για την Σύσταση του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και του προσαρτημένου σ’ αυτήν Καταλόγου των συμμετεχόντων Κρατών και του Καταστατικού χάρτη του Συμβουλίου, καθώς και των Συμπερασμάτων της Περιφερειακής Τράπεζας του Συμφώνου Σταθερότητας της 16ης Νοεμβρίου 2006».

18:00 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Πέμπτη, 30 Απρίλη
09:30 (ολομέλεια) ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α1.του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Απόστολου Σταύρου προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κλπ.
Α2.της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κυρίας Αντωνίας Αντωνίου προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής καταστροφής στο Μαλιακό Κόλπο κλπ.
Α3.του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Αντωνίου Σκυλλάκου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά με την υπόθεση της εταιρείας «JUMBO» κλπ.
Α4.του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά με την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τους συμβασιούχους κλπ.
Α5.του Ζ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Βαϊτση Αποστολάτου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος στον Πειραιά κλπ.
Β1. του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τα προγράμματα αγροτικού εξηλεκτρισμού κλπ.
Β2.της Βουλευτού του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κυρίας Εύας Μελά προς τους Υπουργούς Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με το Φαληρικό Δέλτα και το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» κλπ.
Β3.του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά με την άνιση μεταχείριση των κατοίκων της επαρχίας λόγω της υποβάθμισης των συγκοινωνιών κλπ.
Β4.του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Αστέριου Ροντούλη προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τους διορισμούς Θεολόγων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κλπ.

10:30 (ολομέλεια) Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευομένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». (3/3)

09:00 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» (3η συνεδρίαση).

09:30 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις» (3η συνεδρίαση).

12:00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ:
α) Παρουσίαση της διοργάνωσης των Παγκοσμίων Αγώνων SpecialOlympics – Αθήνα 2011.
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής των Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics – Αθήνα 2011, κυρία Γιάννα Δεσποτοπούλου και την κυρία Δήμητρα ΄Ηγκαν, Σύμβουλο Διεθνών Σχέσεων.
β) Συζήτηση και προτάσεις για κοινή δράση και την κινητοποίηση της Ομογένειας.

13:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ & ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου, από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, για διορισμό στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Αναστασίου Γαβριηλίδη.

13:00 (151) ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών: Τουρισμός στη νησιωτική Ελλάδα.

13:00 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» (4η συνεδρίαση).


Παρασκευή, 1 Μάη
Εργατική Πρωτομαγιά

Δευτέρα, 4/5
18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση πορίσματος για υπόθεση Παυλίδη
23:00 Ψηφοφορία

Τρίτη, 5/5
18:00 (ολομέλεια) Νομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομίας «Διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ)

Τετάρτη, 6/5
10:00 (ολομέλεια) Νομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομίας «Διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ)
18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση της πρότασης ΠΑΣΟΚ για Ζήμενς
24:00 Ψηφοφορία

Πέμπτη, 7/5
09:30 (ολομέλεια) Νομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομίας «Διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ)

Παρασκευή, 8/5
10:00 (ολομέλεια) Ομιλία Προέδρου της Βουλής για την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας
10:30 (ολομέλεια) Συζήτηση για την Ημέρα Φιλελληνισμού και εκδήλωση στο Ταχυδρομείο Βουλής για την έκδοση Ειδικού Λευκώματος
11:30 (ολομέλεια) Προ ημερησίας του ΚΚΕ για θέματα νεολαίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: