Δευτέρα, 6 Απριλίου 2009

Πρόγραμμα Βουλής 6-10/4/2009

ενημέρωση: Τρίτη 7/4 20:40

Δευτέρα, 6 Απριλίου

17:00 (ολομέλεια) Συζήτηση και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ.3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 και επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόμενη τέλεση, από τον πρώην υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούμενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που μεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόμενος (Φ. Μανούσης), κατ΄ επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1,13 περ. στ΄, 14,16,17,18,26 παρ. 1 εδ. α΄, 27 παρ. 1, 46 παρ. 1 εδ. α΄, 94 παρ.1, 98 και 385 παρ.1 περ. β΄ του Π.Κ..


Τρίτη, 7 Απριλίου
10:30 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ: Πορεία του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και προγραμματισμός του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης – Ε.Σ.Π.Α. στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Θα ενημερώσει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κ. Σωτήριος Βόσδου.
11:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: Παρουσίαση των δεικτών για την «Ψηφιακή Ελλάδα». Θα ενημερώσουν η κυρία Έλλη Παγουρτζή και οι κ.κ. Ιωάννης Λάριος και Βασίλειος Σβολόπουλος, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας», αντίστοιχα. Θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών και συγκεκριμένα τα δεδομένα από την τέταρτη ετήσια μέτρηση του Παρατηρητηρίου, που προκύπτουν από έξι παράλληλες έρευνες πανελλαδικής κάλυψης και αποτυπώνουν την πρόοδο της Ελλάδας στην ψηφιακή εποχή.
Τα στοιχεία των ερευνών προέρχονται από νοικοκυριά, πολίτες, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ιατρούς παθολόγους. Τέλος, θα γίνει αναφορά στην απογραφική έρευνα για το κόστος σύνδεσης στο Διαδίκτυο.
14:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση της πρότασης νόμου, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Για την προστασία του λαϊκού εισοδήματος, την κατάργηση της έμμεσης φορολογίας στο πετρέλαιο θέρμανσης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την κατάργηση των διοδίων».
17:00 (151) ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (υπόθεση Παυλίδη): Εκλογή προεδρείου. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί διαδικαστικών θεμάτων.
18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
19:00 (ολομέλεια) Ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόμου: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο εξωτερικό».
19:00 (ολομέλεια) Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση (1) της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Εταιριών Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Pantheon Airways Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών, (2) της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Εταιρειών Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών και (3) της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Εταιρειών Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυμη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών». (1/3)

Τετάρτη, 8 Απριλίου
11:00 (ολομέλεια) Συζήτηση προ Ημερησίας Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Γεωργίου Παπανδρέου, σε επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την αδυναμία του Κράτους να εξασφαλίσει στοιχειώδη προστασία και ασφάλεια στην καθημερινή ζωή των πολιτών.
18:00 (ολομέλεια) Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση (1) της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Εταιριών Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Pantheon Airways Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών, (2) της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Εταιρειών Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών και (3) της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Εταιρειών Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυμη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών». (2/3)
13:00 (151) ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (υπόθεση Παυλίδη): Εξέταση εφοπλιστή Φ. Μανούση.
15:00 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης "Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διάταξεις".
17:00 (151) ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος: Συζήτηση, σχετικά με την κατάσταση των υδατικών πόρων στη Χώρα μας. Θα ενημερώσουν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης, Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ανδρέας Γεωργακόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), Αριστείδης Διαπούλης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Κωνσταντίνος Κοσμάς, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Καταπολέμησης της Ερημοποίησης, Μιχαήλ Σκούλλος, Πρόεδρος του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης και Ευάγγελος Τερζής, Υπεύθυνος Πολιτικής για τα Νερά του WWF-Ελλάς.
18:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 2773/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 3377/2005, του προτεινομένου, από τον Υπουργό Ανάπτυξης, για διορισμό στη θέση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), κ. Σίμου Σιμόπουλου.
18:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ: Προβλήματα του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης και κοινές δράσεις με την Επιτροπή Αποδήμου Ελληνισμού. Θα ενημερώσει ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, κ. Γεώργιος Κοντορίνης.
20:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου, από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε., κ. Παναγιώτη Παταργιά.
20:00 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ: Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 49 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 80 παρ. 17. του ν. 3057/2002 που προτεινομένου, από τον Υπουργό Πολιτισμού, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη.

Πέμπτη, 9 Απριλίου
09:30 (ολομέλεια) Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
10:30 (ολομέλεια) Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση (1) της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Εταιριών Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Pantheon Airways Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών, (2) της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Εταιρειών Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών και (3) της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Εταιρειών Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυμη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών». (3/3)
10:30 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Ανήλικοι παράνομοι μετανάστες. Θα ενημερώσει ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Νικόλαος – Γεώργιος Δένδιας.
10:30 (Γραφείο Προέδρου Βουλής) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης της πρότασης του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)».
12:00 (223) ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ»: (α) Συμπεράσματα από την επίσκεψη στις Φυλακές Κορυδαλλού. (β) Ενημέρωση σχετικά με τις συνθήκες κράτησης των ανηλίκων. Θα ενημερώσουν οι κ.κ.: Δημήτριος Κούρτης, Διευθυντής Σωφρονιστικής Αγωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Παντελής Τσούκας, Διευθυντής του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα.
13:30 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: Συζήτηση επί της Εκθέσεως του έτους 2007 του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Θα ενημερώσει ο κ. Γεώργιος Βέης, Πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

Παρασκευή, 10 Απριλίου
10:00 (ολομέλεια) Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
11:00 (ολομέλεια) ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 22 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ του ΚΚΕ σχετικά με την πολιτική της Κυβέρνησης στον τομέα των μεταφορών.-

Δεν υπάρχουν σχόλια: