Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009

Πρόγραμμα Βουλής 4-8 Μάη 2009

ΠΡΟΣΟΧΗ
και ενημέρωση Αβραμόπουλου για νέο ιό την Τετάρτη 17:00!
και "Παυλίδης-2" την Πέμπτη 18:00!!
(και Ζήμενς την Τετάρτη 18:00, και προ ημερησίας την Παρασκευή 11:30)

Δευτέρα, 4 Μάη
18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση και λήψη απόφασης, με μυστική ψηφοφορία, για την άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην υπουργού Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγματος και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κ.τ.Β. (Μέρος Κοινοβουλευτικό) και παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως προς «την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούμενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που μεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόμενος (Φ. Μανούσης), κατ΄ επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1,13 περ. στ΄, 14,16,17,18,26 παρ. 1 εδ. α΄, 27 παρ. 1, 46 παρ. 1 εδ. α΄, 94 παρ.1, 98 και 385 παρ.1 περ. β΄ του Π.Κ.».

Τρίτη, 5 Μάη
11:00 (150) Επιτροπή ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: Τεχνολογία για την αειφόρο Γεωργία – Ενεργειακές καλλιέργειες - Βιοκαύσιμα. Θα ενημερώσει ο Δημήτριος Μπαμπίλης, προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
12:00 (223) Επιτροπή ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας:
α) «Κύρωση της Συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα άμυνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης».
β) «Κύρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο (FrameworkAgreement) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού «ΑΤΗΕΝΑ», που αφορά στις υπηρεσίες μετακινήσεων και μεταφορών που παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC).
γ) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης (ΜemorandumofUnderstanding) μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας με το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC), καθώς και της δι΄ ανταλλαγής Ρηματικών Διακοινώσεων (Verbal Notes) Συμφωνίας Τροποποίησης του Μνημονίου».
12:00 (151) Επιτροπή ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Ο βαθμός προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη Xώρα μας. Θα ενημερώσουν ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Ιωάννης Αγαπητίδης, Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), ο κ. Αναστάσιος Γκαρής, Διευθύνων Σύμβουλος της “Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες Α.Ε.”, καθώς και εκπρόσωπος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).
13:00 (Γερουσίας) Επιτροπή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης «Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών».
14:00 (150) Επιτροπή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις».
18:00 (ολομέλεια) Αναφορές-ερωτήσεις
19:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις». (1/3)

Τετάρτη, 6 Μάη
10:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις». (2/3)
10:30 (223) Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις». (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων - 2 η συνεδρίαση)
11:00 (Γερουσίας) Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών». (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων - 2 η συνεδρίαση)
12:00 (151) Επιτροπή ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Προγράμματος «Οικουμενικός Ελληνισμός», κ. Σταύρο Πανουσόπουλο και τον κ. Αθανάσιο Αγγελόπουλο, Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Επιστημονικό Επόπτη του Προγράμματος.
12:00 (150) Υποεπιτροπή ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Ενημέρωση των μελών της Υποεπιτροπής από τον Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη, για θέματα της αρμοδιότητάς του.
13:00 (223) Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις». (3 η συνεδρίαση)
14:30 (Γερουσίας) Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών». (3 η συνεδρίαση)
17:00 (223) Επιτροπή Κοινωνικών. Ενημέρωση από τον υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δ. Αβραμόπουλο, για τη νέα γρίπη - νέο ιό.18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 144 του Κανονισμού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 100 Βουλευτές του Κόμματός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της υπόθεσης «Siemens» στο σύνολό της.

Πέμπτη, 7 Μάη
09:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

10:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις». (3/3)

10:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις». (4η συνεδρίαση)

12:00 (223) Επιτροπές ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ και ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Eνημέρωση από την διοικήτρια του Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» Στέλλα Καλαϊντζάκη, το βοηθό Συνήγορου του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού) Γεώργιο Μόσχο, τη διευθύντρια της «Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας» Χρυσούλα Κοντογιάννη, το γγ του υπουργείου Δικαιοσύνης Αθανάσιο Ανδρεουλάκο και την εκπρόσωπο της Οργάνωσης «ΡΙΖΕΣ» Μαρία Θεοδωροπούλου, σχετικά με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία».

13:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις». (5η συνεδρίαση)

14:00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: Ακρόαση του πρέσβη, κ. Θεόδωρου Σωτηρόπουλου, ο οποίος μετακινείται από την Κεντρική Υπηρεσία στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής επί θεμάτων της νέας αρμοδιότητας και αποστολής του.

18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εβδομήντα οκτώ (78) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 και επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόμενη τέλεση, από τον πρώην υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.

Παρασκευή, 8 Μάη
10:00 (ολομέλεια)
Α. Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για τον εορτασμό της Ημέρας της Μητέρας.
Β. Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, για τον εορτασμό της Ημέρας του Φιλελληνισμού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης.
11:30 (ολομέλεια)
Γ. Συζήτηση προ Ημερησίας Διατάξεως, με πρωτοβουλία της γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέκας Παπαρήγα, σε επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων με θέμα τα δικαιώματα της νεολαίας στη μόρφωση, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: