Κυριακή, 24 Μαΐου 2009

Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα

Το΄ πα και του Insider...
"...Ος του Λυαίου καθείλες την έπαρσιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστοραν..."!
Τουτέστιν απάνω τους!

Δεν υπάρχουν σχόλια: