Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2006

Από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας στην πορεία προς την ένταξη.

[..] τονίζει ότι, μολονότι η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων επισήμως δεν αποτελεί μέρος των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, είναι απαραίτητο για μια χώρα που ακολουθεί προενταξιακή πορεία,

[..] ανάλογη θέση πρέπει να υιοθετηθεί και για τις περιπτώσεις άλλων μειονοτήτων (όπως των Ελλήνων του Πόντου και των Ασσυρίων)·

Δεν υπάρχουν σχόλια: