Δευτέρα, 14 Απριλίου 2008

Πρόγραμμα Βουλής 14-18 Απριλίου 2008

Δευτέρα, 14 Απριλίου

18:00 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

19:00 (ολομέλεια) Επερώτηση αρμοδιότητας υπουργού Επικρατείας 18 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την κρατική διαφήμιση.

Τρίτη, 15 Απριλίου

13:00 (223) Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη συνθήκη για την ΕΕ, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις»: Εκλογή Προεδρείου.
14:00 (Γερουσίας) Επιτροπή Οικονομικών: Συζήτηση επί της ετήσιας έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για τη νομισματική πολιτική 2007-2008. Θα παρίσταται ο διοικητής της ΤτΕ Νικόλαος Γκαργκάνας.

14:00 (150) Επιτροπή Κοινωνικών: Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων, των τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών πληροφορικής μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Επικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
18:30 (150) Επιτροπή ΔΕΚΟ: Ακρόαση του προτεινομένου, από την υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, για διορισμό στη θέση του διοικητού του ΟΑΕΔ Γεωργίου Βερναδάκη.
19:00 (Γερουσίας) Επιτροπή Μορφωτικών: Ενημέρωση από τον Γεώργιο Πανδρεμένο, Ειδικό Γραμματέα του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΠΣ, για την πορεία της απορροφητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ, καθώς και την προετοιμασία για την εφαρμογή Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013).

18:00 (ολομέλεια) Ερωτήσεις-αναφορές
19:00 (ολομέλεια) Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». (3/3)

Τετάρτη, 16 Απριλίου

10:30 (ολομέλεια) Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». (1/1)

09:30 (151) Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας: Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας βουλευτών.
10:00 (Γερουσίας) Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη συνθήκη για την ΕΕ, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις»: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις».
10:00 (150) Επιτροπή Περιφερειών: Διαχείριση υδατικών πόρων – Προστασία Περιβάλλοντος.

11:00 (Γερουσίας) Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού: Συζήτηση επί της Ετήσιας Έκθεσης του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού Θα παραστούν ο πρόεδρος του ΣΑΕ Στέφανος Ταμβάκης και η γραμματέας του Συμβουλίου Όλγα Σαραντοπούλου.
17:00 (151) Επιτροπή Έρευνας & Τεχνολογίας: Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο. Θα ενημερώσει ο Χρήστος Τζανερίκος, εφέτης.
18:00 (Γερουσίας) Η κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Οικονομικών και Ευρωπαϊκών υποθέσεων ΑΝΑΒΆΛΛΕΤΑΙ.
18:00 (223) Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη συνθήκη για την ΕΕ, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις»: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις» (2η συνεδρίαση) ΑΝΑΒΆΛΛΕΤΑΙ.

Πέμπτη, 17 Απριλίου

10:30 (ολομέλεια) Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως, με πρωτοβουλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου, σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, με θέμα την πορεία και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

10:00 (Γερουσίας) Επιτροπές Μορφωτικών και Ευρωπαϊκών υποθέσεων: Ομιλία του επιτρόπου της ΕΕ Leonard Orban, αρμοδίου για την Πολυγλωσσία, με θέμα: «Προς μια συνολική στρατηγική για την πολυγλωσσία».
10:00 (150) Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών: «Κύρωση Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων».

14:00 (151) Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού: Ενημέρωση, σχετικά με το Πρόγραμμα Ιατρικής Περίθαλψης «Hellenicare». Θα ενημερώσει ο επίτιμος πρόεδρος του ΣΑΕ Άντριου Άθενς.

Παρασκευή, 18 Απριλίου

10:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
11:30 (ολομέλεια) Επερώτηση 53 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την Αμυντική Βιομηχανία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: