Κυριακή, 1 Μαρτίου 2009

Πρόγραμμα Βουλής 2-6 Μάρτη 2009

ενημέρωση, Τετάρτη 4/3, 15:00

Δευτέρα, 2 Μάρτη
-Καθαρά Δευτέρα-

Τρίτη, 3 Μάρτη
11:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ: Πορεία του Γ΄ ΚΠΣ και προγραμματισμός του Δ΄ ΚΠΣ–ΕΣΠΑ στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου. Ενημέρωση από τον γγ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Χ. Κόκκινο.
11:00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την «Επιστημονική και Θεσμική Συνεργασία για την Υποστήριξη της Υπεύθυνης Αλιείας στην Ανατολική Μεσόγειο».».
14:00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Ενημέρωση από τον υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, Κ. Μαρκόπουλο, για τα ζητήματα της πολιτικής του υπουργείου.
14:30 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις».
18:00 (ολομέλεια) Ερωτήσεις-αναφορές
19:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Σύμβασης παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ» (ΟΛΠ ΑΕ) και ρύθμιση συναφών θεμάτων». (1/3)

Τετάρτη, 4 Μάρτη
10:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Σύμβασης παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ» (ΟΛΠ ΑΕ) και ρύθμιση συναφών θεμάτων». (2/3)
10:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις». (2η-ακρόαση φορέων)
11:00 (223) Επιτροπές ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο Εξωτερικό» (3η συνεδρίαση).
18:00 (Γερουσίας) Επιτροπές ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Ενημέρωση από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά και τον υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης Κ. Μαρκόπουλο, σχετικά με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, κατόπιν αιτήματος μελών της Επιτροπής – βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
19:30 (Γραφείο Προέδρου της Βουλής) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης της πρότασης του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)».

Πέμπτη, 5 Μάρτη
09:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
10:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Σύμβασης παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ» (ΟΛΠ ΑΕ) και ρύθμιση συναφών θεμάτων». (3/3)
09:00 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις». (3η)
10:00 (150)ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ:Μέριμνα για τους αποφυλακισθέντες και επανένταξή τους στην κοινωνία. Θα ενημερώσουν ο κ. Γεώργιος Μητρόπουλος, Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κυρία Χριστίνα Πέτρου, Γενική Διευθύντρια Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και προσωρινά ασκούσα καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κ. Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Πρόεδρος του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών και ο κ. Αλέξανδρος Αρβανιτίδης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος.
12:00 (151)ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ:(α) Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005, για την καταλληλότητα του προτεινομένου από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για διορισμό στη θέση του Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Κρήτης, κ. Νικολάου Χαριτάκη. (β) Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, κ. Αλκιβιάδη Κωστάκη, για τη Δωρεά Οργάνων και την πορεία των Μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας.
12:30 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις». (4η συνεδρίαση).
13:00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ: Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας. Θα ενημερώσουν ο υπουργός Πολιτισμού Α. Σαμαράς και ο πρόεδρος και δ/νων σύμ. της ΑΕ «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας (ΕΑΧΑ ΑΕ)» Κυριάκος Γριβέας, κατόπιν σχετικών αιτημάτων μελών της επιτροπής – βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
13:30 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ και ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:Ακρόαση του προτεινομένου, από τον υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, για διορισμό στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), Γεωργίου Πανδρεμένου.

Παρασκευή, 6 Μάρτη
10:00 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
11:00 (ολομέλεια) Επερώτηση 22 βουλευτών του ΚΚΕ σχετικά με τα προβλήματα των αυτοαπασχολούμενων, μικρών εμπόρων, βιοτεχνών και επαγγελματιών).

Δεν υπάρχουν σχόλια: