Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009

Πρόγραμμα Βουλής 15-19/6/2009

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009
-

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009
18:00 (α’ τμήμα) Επίκαιρες ερωτήσεις
1.του πρώην Προέδρου της Βουλής και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απ. Κακλαμάνη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά με την υπόθεση Siemens, τις πολιτικές ευθύνες κλπ.
2.του βουλευτή του ΚΚΕ Αχ. Κανταρτζή προς τους Υπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων των εργαζομένων στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΑΤ κλπ.
3.της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Ευ. Αμμανατίδου-Πασχαλίδου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων στο Νομό Θεσσαλονίκης κλπ.
4.του βουλευτή του ΛΑΟΣ Μ. Βορίδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά με την αντιμετώπιση των επεισοδίων στον Άγιο Παντελεήμονα Αχαρνών κλπ.
19:00 (α’ τμήμα) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις». (1/2)

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2009
10:00 (α’ τμήμα) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις». (2/2)
10:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ:
1.Εκλογή Προεδρείου.
2.Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Πολιτισμού «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων – Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις».
11:20 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: Εκλογή Προεδρείου.
11:40 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Εκλογή Προεδρείου.
12:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ: Εκλογή Προεδρείου.
12:20 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Εκλογή Προεδρείου.
12:40 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ:
1.Εκλογή Προεδρείου.
2.Ενημέρωση από τον υπουργό Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη, κατόπιν αιτήματος Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ – μελών της Επιτροπής, για την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ).
18:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ: Ενημέρωση από τον υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών Ι. Παπαθανασίου για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους και τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009
09:30 (α’ τμήμα) Επίκαιρες ερωτήσεις
10:30 (α’ τμήμα) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». (1/2)
18:00 (α’ τμήμα) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». (2/2)
09:30 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων – Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις» (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων – 2η συνεδρίαση).
13:00 (223) Επιτροπές ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ και ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Εξέταση της Πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών (COM (2008) 614 τελικό). Θα παραστούν ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, κ. Γιάννης Οικονόμου, καθώς και εκπρόσωποι Οργανώσεων για τους καταναλωτές.
13:30 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων – Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις».(3η συνεδρίαση).
13:30 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Ενημέρωση από τον υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Ιωάννη Παπαθανασίου για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2009
10:00 (α’ τμήμα) Επίκαιρη επερώτηση 31 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τομέα.
09:30 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ: Ενημέρωση από τον υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών Ευριπίδη Στυλιανίδη για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο «Ταυτοποίηση κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας».