Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Πρόγραμμα Βουλής 14-18 Δεκέμβρη 2009

Από το εξωτερικό περιστύλιο της δυτικής πλευράς του κτηρίου (φωτ. ΒτΕ)


Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου

18:00 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

19:00 (ολομέλεια) Επίκαιρη επερώτηση αρμοδιότητας του υπουργείου Εξωτερικών 14 Βουλευτών του ΛΑΟΣ σχετικά με τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, ΠΓΔΜ, Κυπριακό.

18:00 (151) Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος: Συζήτηση επί της Έκθεσης του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης «Ελλάδα – Η κατάσταση του Περιβάλλοντος, 2008».


Τρίτη, 15 Δεκέμβρη

13:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 215Α΄) και άλλες διατάξεις».

16:00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις».

17:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ: Ενημέρωση της Επιτροπής από εκπροσώπους του Συμβουλίου Νησιωτικών Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΣΥ.Ν.Δ.Κ.Ε.).

18:00 (ολομέλεια) Ερωτήσεις-αναφορές

19:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». (1/3)


Τετάρτη, 16 Δεκέμβρη

10:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». (2/3)

11:00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ: Συνέχιση της ενημέρωσης από τον υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ανδρέα Λοβέρδο, στο πλαίσιο του Διαλόγου για το Ασφαλιστικό Σύστημα της Χώρας.

11:30 (Γερουσίας) Επιτροπές ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ: Ενημέρωση από την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Άννα Διαμαντοπούλου, σχετικά με την πολιτική, που ακολουθείται, σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας.

12:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων, έτους 2008, της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και ακρόαση του προέδρου Ανδρέα Λαμπρινόπουλου.

17:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις».


Πέμπτη, 17 Δεκέμβρη

09:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

10:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». (3/3)

09:30 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Ενημέρωση από τον υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ιωάννη Ραγκούση, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάρτηση αποφάσεων και πράξεων Κυβερνητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων Διοίκησης καθώς και Οργάνων Διοίκησης Φορέων στο Διαδίκτυο».

11:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: Ενημέρωση από τον πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ) Χρήστο Πολυζωγόπουλο, σχετικά με θέματα έρευνας και τεχνολογίας.


Παρασκευή, 18 Δεκέμβρη

10:00 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

11:00 (ολομέλεια) Επίκαιρη επερώτηση αρμοδιότητας του υπουργείου ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 25 βουλευτών της ΝΔ σχετικά με το διορισμό Γενικών, Ειδικών Γραμματέων και Διοικήσεων Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων λειτουργικών προβλημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: