Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2005

ημέρα και ώρα κατάθεσης τροπολογιών..

Για μια ακόμα φορά, τροπολογίες κατατίθενται ημέρα και ώρα που στη Βουλή δεν υπάρχουν βουλευτές*, παρά μόνο η αρμόδια υπηρεσία (και οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες)

Παρασκευή 17/6/2005
18.25 "Ένταξη ταμείων τραπεζικών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ"
18.30 "Εθελούσια αποχώρηση προσωπικού στον ΟΤΕ"
18.35 "Επιλογή προεδρείου ΕΕΤΤ"
18.40 "Προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής ENISA"

*πλην Στ. Μάνου, που κατέθεσε αντι-τροπολογία για την ανάληψη των ελλειμμάτων των ταμείων των τραπεζικών από τις ίδιες τις τράπεζες, νωρίτερα από τους υπουργούς! (17.40)

Δεν υπάρχουν σχόλια: