Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2007

Πρόγραμμα Βουλής 15-19 Οκτωβρίου 2007

ΑΡΧΕΤΑΙ η Συζήτηση για το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ [Πέμπτη, 15/10, 09:30, αίθουσα Γερουσίας]


Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου

18.00 (ολομέλεια) Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ


Τρίτη, 16 Οκτωβρίου
18.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:
α. «Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».
β. «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013».
18.00΄ - Αίθουσα 150 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις».

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου
10.00΄ - Αίθουσα 151 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Εξωτερικών:
α.«Κύρωση Συμφωνίας που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, της Συμφωνίας για τις σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής αυτής και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, όπως αυτές παρατάθηκαν και τροποποιήθηκαν, καθώς και του Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Συμφωνίας που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συμφωνία για τις σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής αυτής και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού».
β.«Κύρωση των Συμφωνιών Παράτασης των Προγραμμάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002-2006 για μία περαιτέρω πενταετή περίοδο 2007-2011 δι΄ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας».

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2007
10.30 (ολομέλεια) Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
09.30 (Γερουσίας) Επιτροπές Οικονομικών και Κοινωνικών υποθέσεων: Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για την καλύτερη οργάνωση του Διαλόγου για το Ασφαλιστικό Σύστημα. Έχουν κληθεί από τον υπουργό Απασχόλησης Β. Μαγγίνα οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ και ΟΚΕ.
17.00 (151) Επιτροπή Κοινωνικών: Διατύπωση γνώμης για το διορισμό του κ. Γ. Φωτεινόπουλου στη θέση του προέδρου του ΟΚΑΝΑ.

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου
10.30 (ολομέλεια) Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: