Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2007

Πρόγραμμα Βουλής 22-26 Οκτωβρίου 2007

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου
10.30 (ολομέλεια) Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις». (2/2)
09.30 (150) Επιτροπή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
10.00 (151) Επιτροπή ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ: Συζήτηση επί αιτήσεως άρσεως ασυλίας Βουλευτού.
11.00 (151) Επιτροπή ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ: Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
13.00 (151) Επιτροπή ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου
09.30 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων-2η συνεδρίαση).
12.00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (3η συνεδρίαση).
10.30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
11.30 (ολομέλεια) Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». (1/2)
17.00 (Γερουσίας) Επιτροπή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Συζήτηση επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2008.
Γενικοί Εισηγητές: Μάριος Σαλμάς, Ιωάννης Μαγκριώτης, Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Ιωάννης Δραγασάκης και Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης.
Ειδικοί Εισηγητές: Κωνσταντίνος Αγοραστός, Δημήτριος Κουσελάς, Νικόλαος Γκατζής, Παναγιώτης Λαφαζάνης και Ηλίας Πολατίδης.

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου

-

Δεν υπάρχουν σχόλια: