Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2007

Πρόγραμμα Βουλής 10-14 Δεκεμβρίου 2007

ΠΡΟΣΟΧΗ νέες Επιτροπές την Πέμπτη 13/12

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου

18.00 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
19.00 (ολομέλεια) Επερώτηση 17 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις επιλογές προϊσταμένων στην Εκπαίδευση.

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου
10.30 (Γερουσίας) Κοινή συνεδρίαση Επιτροπών Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών: Συζήτηση για τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ενημερώσει ο υφυπουργός Εξωτερικών Ι. Βαληνάκης.
14.00 (150) Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης: (α) Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». (β) Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους»*.
*Η Επιτροπή θα αποφασίσει ως προς την ημέρα και ώρα έναρξης της συζήτησης του νομοσχεδίου κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
18.00 (150) Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου: Ενημέρωση από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό, σχετικά με τη μελέτη «Αποκατάσταση Πυρόπληκτων Περιοχών».
18.00 (Γερουσίας) Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών: Γενική ενημέρωση από την υπουργό Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη, για τα τρέχοντα θέματα εξωτερικής πολιτικής.
18.00 (ολομέλεια) Ερωτήσεις-Αναφορές
19.00 (ολομέλεια) Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση α) Σύμβασης Δωρεάς του Σωματείου "ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο" υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. "Νοσοκομείο Παίδων – Η Αγία Σοφία", β) Σύμβασης μεταξύ του Σωματείου "Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός" και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».(2/2)

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου
10.00 (150) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης: (α) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για θέματα της Βιβλιοθήκης της Βουλής. (β) Έγκριση αγοράς βιβλίων.
10.30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις». (1/3)
ΕΜΒΟΛΙΜΗ 18.00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις». (2/3)

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου
09:30 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις».
09:30 (150 ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση της Συμφωνίας για την τροποποίηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, με τη συνημμένη σ’ αυτήν Τελική Πράξη, που υπογράφηκαν στο Λουξεμβούργο, στις 25 Ιουνίου 2005, της Εσωτερικής Συμφωνίας μεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών-μελών συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου για την Τροποποίηση της Εσωτερικής Συμφωνίας της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 σχετικά με τα ληπτέα μέτρα και τις ακολουθητέες διαδικασίες για την εφαρμογή της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 10 Απριλίου 2006 και της εσωτερικής Συμφωνίας μεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών-μελών συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την χρηματοδότηση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου για την περίοδο 2008-2013 βάσει της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τετάρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ».
10:30 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ: Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από το Προεδρείο του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού.
10:30 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: (α) Μέτρα προστασίας της Μητρότητας. (β) Αντιμετώπιση των προβλημάτων, που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία. Θα ενημερώσει ο υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. Κωνσταντόπουλος.
14:30 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Ενημέρωση από τον υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης Άρη Σπηλιωτόπουλο, σχετικά με τους νέους στόχους και τις στρατηγικές επιλογές για το 2008 στον τομέα του τουρισμού.
10.30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
Α1. Η με αριθμό 359/10-12-2007 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας κυρίας Φωτεινής Πιπιλή προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά με τη συγχώνευση των Ασφαλιστικών Ταμείων κ.λπ..
Α2. Η με αριθμό 349/10-12-2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Κωνσταντίνου Ρόβλια προς τον Υπουργό Πολιτισμού, σχετικά με τις προσλήψεις υπαλλήλων στο Υπουργείο εκτός ΑΣΕΠ κ.λπ..
Α3. Η με αριθμό 357/10-12-2007 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κυρίας Ελπίδας Παντελάκη προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με την τουριστική επένδυση στην περιοχή της Μονής Τοπλού στο Νομό Λασιθίου κ.λπ..
Α4. Η με αριθμό 361/10-12-2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά με την Ολυμπιακή Αεροπορία κ.λπ..
Α5. Η με αριθμό 352/10-12-2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα των Σκοπίων κ.λπ..
Β1. Η με αριθμό 345/10-12-2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Παναγιώτη Μπεγλίτη προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, σχετικά με την υιοθέτηση νέας δέσμης στρατιωτικών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης Ελλάδας–Τουρκίας κ.λπ..
Β2. Η με αριθμό 358/10-12-2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Δημητρίου Τσιόγκα προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά με την παρακολούθηση των συγκεντρώσεων από την Αστυνομία κ.λπ..
Β3. Η με αριθμό 360/10-12-2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχάλη Παπαγιαννάκη προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αυτισμό κ.λπ..
Β4. Η με αριθμό 353/10-12-2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Ηλία Πολατίδη προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά με τις διαφημίσεις σε εφημερίδες για απόδοση ίσων δικαιωμάτων στους Αλβανούς κ.λπ..
11.30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις». (3/3)

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου
10.30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
11.30 (ολομέλεια) Επερώτηση 26 βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σχετικά με τις ναυλώσεις αεροσκαφών από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: