Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2007

Κρατικός Προϋπολογισμός 2008 – Η διαδικασία

Η συζήτηση του Προϋπολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2008, θα αρχίσει στην Ολομέλεια την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 20 Δεκεμβρίου, σε πέντε συνεχείς συνεδριάσεις.

Κυριακή 16/12 (απόγευμα 18:00)

Δευτέρα 17/12 (απόγευμα 18:00)

Τρίτη 18/12 (απόγευμα 18:00)

Τετάρτη 19/12 (πρωί 10:30 & απόγευμα 18:00)

Πέμπτη 20/12 (πρωί 10:30 & απόγευμα 18:00)

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της Βουλής, "η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή που τηρείται πάντα, δηλαδή, εφόσον τα κόμματα επιθυμούν, θα δοθεί κατάλογος, κατά προτεραιότητα ομιλητών, προκειμένου να καταρτιστεί ενιαίος κατάλογος ομιλητών με εναλλάξ σειρά ομιλίας.

Μετά τους γενικούς και τους ειδικούς εισηγητές για να ακουστούν και τα μικρά κόμματα, θα προηγηθεί ένας κύκλος κατά προτεραιότητα ομιλητών: Ένας ομιλητής από κάθε κόμμα και στη συνέχεια η εναλλαγή θα γίνεται ανάλογα με τη δύναμη των κομμάτων (5 - Νέα Δημοκρατία, 4 - ΠΑ.ΣΟ.Κ., και ένας από τα μικρότερα κόμματα, σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής στον κατάλογο.

Δηλαδή μετά τους πέντε πρώτους ομιλητές θα αρχίσουν οι κύκλοι των ομιλητών 5 ΝΔ - 4 ΠΑΣΟΚ - 1 ΚΚΕ, 5 ΝΔ - 4 ΠΑΣΟΚ - 1 ΣΥΡΙΖΑ, 5 ΝΔ - 4 ΠΑΣΟΚ - 1 ΛΑΟΣ, με εναλλαγή ένας από τη συμπολίτευση, ένας από την αντιπολίτευση.

Οι βουλευτές που δεν θα συμπεριληφθούν στους καταλόγους των κομμάτων τους, θα εγγραφούν με το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής και θα εγγραφούν στο τέλος του ίδιου καταλόγου με προσπάθεια εναλλάξ εγγραφής τους.

Τυχόν αλλαγές της σειράς των εγγεγραμμένων ομιλητών θα πρέπει να δίνονται με έγγραφο του γενικού γραμματέα του κόμματος στο προεδρείο με την απαραίτητη προϋπόθεση της αμοιβαίας αλλαγής, έως τη λήξη της δεύτερης συνεδρίασης. Μεταγενέστερα, αλλαγές δικαιολογούνται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

Στις συζητήσεις προηγούμενων ετών μειώθηκε ο χρόνος των εγγεγραμμένων ομιλητών σε 8 λεπτά και προτείνω να ισχύσει το ίδιο και εφέτος από τον πρώτο ομιλητή του καταλόγου.

Η τήρηση του χρόνου θα είναι αυστηρότατη, για να μπορέσουν να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι βουλευτές".

Δεν υπάρχουν σχόλια: