Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008

Πρόγραμμα Βουλής 10-14 Νοέμβρη 2008

Δευτέρα, 10 Νοέμβρη 2008
10:00 (Γερουσίας) Εξεταστική Επιτροπή «Για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου»: Εξέταση μαρτύρων.
17:30 (Γερουσίας) Εξεταστική Επιτροπή «Για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου»: Εξέταση μαρτύρων.
18:00 (γραφείο προέδρου Βουλής) Επιτροπή Οικονομικών: (α) Επεξεργασία και έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2009. (β) Έγκριση του Απολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2007.
18:00 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
19:00 (ολομέλεια) Επερώτηση 52 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ΟΑΕΔ.

Τρίτη, 11 Νοέμβρη 2008
10:00 (Γερουσίας) Εξεταστική Επιτροπή «Για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου»: Εξέταση μαρτύρων.
11:00 (150) Επιτροπή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: (α) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. (β) Κύρωση της Απόφασης Νο 63-2/2008 του Συμβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την αναμόρφωση των μεριδίων ή ψήφων στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. (γ) Κύρωση της τροποποίησης των Άρθρων Συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη διεύρυνση της επενδυτικής αρμοδιότητας αυτού.
14:00 (151) Επιτροπή ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
17:30 (Γερουσίας) Εξεταστική Επιτροπή «Για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου»: Εξέταση μαρτύρων
18:30 (223) Επιτροπή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις».
18:00 (ολομέλεια) Αναφορές-ερωτήσεις
19:00 (ολομέλεια) Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις»


Τετάρτη, 12 Νοέμβρη 2008
09:30 (ολομέλεια) Επεξεργασία και έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2009 - Έγκριση του Απολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2007.
10:00 (Γερουσίας) Εξεταστική Επιτροπή «Για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου»: Εξέταση μαρτύρων.
12:00 (151) Επιτροπή ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
13:00 (223) Επιτροπή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Ακρόαση του Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Δημητρίου Μηλιάκου, σχετικά με την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της θυγατρικής της Αγροτικής Ασφαλιστικής.
16:00 (223) Επιτροπή ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Παρουσίαση της Έκθεσης WWF Ελλάς «Λύσεις για την κλιματική αλλαγή – Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα του 2050».
17:00 (151) Επιτροπή ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ: Συζήτηση επί των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: (α) «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2006». (β) «Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2006».
17:00 (150) Επιτροπή ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
17:30 (Γερουσίας) Εξεταστική Επιτροπή «Για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου»: Εξέταση μαρτύρων.
18:30 (223) Επιτροπή Κοινωνικών: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων - 2 η συνεδρίαση)

Πέμπτη, 13 Νοέμβρη 2008
09:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
10:30 (ολομέλεια) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των βουλευτών: 1. Ιωάννη Αμοιρίδη, 2. Κωνσταντίνου Κόλλια, 3. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου.
10:00 (Γερουσίας) Εξεταστική Επιτροπή «Για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου»: Εξέταση μαρτύρων.
10:00 (150) Επιτροπή Κοινωνικών: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». (3η συνεδρίαση)
11:00 (223) Επιτροπή ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: Ακρόαση των πρέσβεων Μιχαήλ Σπινέλλη και Θεοδώρου Γεωργακέλου, οι οποίοι μετακινούνται στη Ρωσία και στην Κίνα, αντιστοίχως.
11:00 (151) Επιτροπή ΘΕΣΜΩΝ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων του Εθνικού Συμβούλιου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), για το έτος 2007. Θα ενημερώσει ο Ιωάννης Λασκαρίδης, πρόεδρος του ΕΣΡ.
NEO>>14:30 (151) Επιτροπή «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ» θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν κληθεί να ενημερώσουν εκπρόσωποι της «Κίνησης Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία», της «Ένωσης Πολιτών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου», της «Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων «Κελί», της «Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων «άρσις» και του «Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας».-
17:30 (Γερουσίας) Εξεταστική Επιτροπή «Για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου»: Εξέταση μαρτύρων.

Παρασκευή, 14 Νοέμβρη 2008
09:00 (Γερουσίας) Εξεταστική Επιτροπή «Για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου»: Εξέταση μαρτύρων.
10:00 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
Α1.της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Αικατερίνης Περλεπέ-Σηφουνάκη προς τον υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, σχετικά με την καταβολή των δεδουλευμένων στους συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΠΑΔ κλπ.
Α2.της προέδρου της ΚΟ του ΚΚΕ Αλέκας Παπαρήγα προς τον πρωθυπουργό, σχετικά με τη λήψη μέτρων για την στήριξη των ασφαλιστικών ταμείων, την αποζημίωση για τις απώλειες κλπ.
Α3.του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Αλαβάνου προς τον πρωθυπουργό, σχετικά με τη μείωση των δαπανών για εξοπλισμούς κλπ.
Α4.του βουλευτή του ΛΑΟΣ Κυριάκου Βελόπουλου προς τον υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος εγκατάστασης και χρήσης φωτοβολταϊκών συστημάτων κλπ.
Β1.της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου προς τον υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, σχετικά με την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του πρώην κτήματος Ηλιόπουλου κλπ.
Β2.του βουλευτή του ΚΚΕ Νικολάου Μωραίτη προς την υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά με τα προβλήματα των εργαζομένων σε βιομηχανία οικοδομικών υλικών στο Αγρίνιο κλπ.
Β3.του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νικολάου Τσούκαλη προς τον υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τη λειτουργία του Περιφερειακού Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα κλπ.
Β4.του βουλευτή του ΛΑΟΣ Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά με τη την αύξηση των κονδυλίων για τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κλπ.
11:00 (ολομέλεια) Επερώτηση 20 βουλευτών σχετικά με το αναπτυξιακό πρόβλημα της Θράκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: