Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009

Πρόγραμμα Βουλής 16-20 Φλεβάρη 2009

13/2/2009
Ενημέρωση: Τρίτη 17/2 20:00'

Δευτέρα, 16 Φλεβάρη

18:00 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
18:00 (γραφείο Προέδρου της Βουλής) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: Επεξεργασία και εξέταση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄».

Τρίτη, 17 Φλεβάρη
12:00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ: Ενημέρωση από τον πρόεδρο της οργάνωσης «Χαμόγελο του Παιδιού» Κ. Γιαννόπουλο, την πρόεδρο του «Συλλόγου φίλων παιδιών με καρκίνο-Ελπίδα» Μ. Βαρδινογιάννη, τον γεν δντή της οργάνωσης «Actionaid» Γ. Κουβαρά και τον πρόεδρο της οργάνωσης «Κιβωτός του Κόσμου» π. Αντώνιο, επί του έργου και της δράσης των αντίστοιχων Οργανώσεων.
18:45 (γραφείο Προέδρου Βουλής) Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης της πρότασης του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’ και Μέρος Κοινοβουλευτικό)».
18:00 (ολομέλεια) Ερωτήσεις-αναφορές
19:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων του Βορειοατλαντικού Συμφώνου για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας».

Τετάρτη, 18 Φλεβάρη
10:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (1/2)
OK 10:00 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ θα επισκεφθεί τους χώρους του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, με σκοπό τη γενική ενημέρωση ως προς την πρόοδο των εργασιών του Μουσείου.
12:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Νεανική παραβατικότητα.
17:00 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπoυργείου Εμπορικής Ναυτιλίας «Κύρωση της Σύμβασης παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων της ανώνυμης εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε» (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθμιση συναφών θεμάτων.
17:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Ιατρικές Εξετάσεις Οδηγών. Θα ενημερώσουν οι κκ Γ. Παπαγεωργίου, υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκπρόσωπος του υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, Δ. Κόντης, ψυχίατρος, επιμελητής του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, Γ. Λέκκας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων & Μοτοσικλετών, και Κ. Μαυράκης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων & Μοτοσικλετών.
18:00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: (α) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί αμοιβαίας εκδόσεως εγκληματιών μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που υπογράφηκε στις 6 Μαΐου 1931, και στο Ερμηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής, που υπογράφηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 1937, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3(2) της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την έκδοση, που υπογράφηκε 25 Ιουνίου 2003». (β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που υπογράφηκε στις 26 Μαΐου 1999, όπως προβλέπεται στο ’ρθρο 3(2) της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003».
18:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ: (α) Ομογενειακός Τύπος και ελληνική γλώσσα στις ΗΠΑ. Συζήτηση και ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον κ. Αντώνιο Διαματάρη, ιδρυτή και εκδότη της ομογενειακής εφημερίδας «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ» της Νέας Υόρκης. (β) Σχολεία και ελληνική παιδεία στις ΗΠΑ – Η εμπειρία των Charter Schools. Συζήτηση και ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τους κκ.: Στέλλα Κοκόλη (πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας του ΣΑΕ), Γεώργιο Βλυκίδη (Συντονιστή Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου της Νέας Υόρκης), Τζωρτζ Καφκούλη (πρόεδρο του Charter School “Archimedean Academy”) και Ζωή Πετράκος (Director του Brooklyn Charter School). Η συζήτηση του δεύτερου θέματος θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης από τις υπηρεσίες της Βουλής (μέσω του ΟΤΕ).

Πέμπτη, 19 Φλεβάρη
09:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
10:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (2/2)
12:00 (151) ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ: Σωφρονιστικό σύστημα και συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων. Ενημέρωση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Ν.–Γ. Δένδια, το Συνήγορο του Πολίτη Γεώργιο Καμίνη και τον πρόεδρο του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών (ΚΕΣΦ) Αρ. Χαραλαμπάκη.
13:00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων. Θα ενημερώσουν εκπρόσωποι των συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης α) Συσκευασιών «ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» της εταιρείας ΕΕΑΑ ΑΕ, β) Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ γ) Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (μπαταρίες) ΑΦΗΣ ΑΕ δ) Συσσωρευτών ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ ε) Οχημάτων Ελλάδας «ΕΔΟΕ ΑΕ» στ) Μεταχειρισμένων Ελαστικών «ECOELASTICA» καθώς και εκπρόσωπος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης.
13:00 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Ενημέρωση από τον υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών Ι. Παπαθανασίου, για το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2008 – 2011 κατόπιν αιτήματος μελών της Επιτροπής – Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΛΑΟΣ.
15:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ: Διατύπωση γνώμης μετά την ακρόαση των προτεινομένων, από τον υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για διορισμό: (α) ως Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου Γ. Καραντανά και (β) ως Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Δ. Βαρτζόπουλου.

Παρασκευή, 20 Φλεβάρη
10:00 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
11:00 (ολομέλεια) Επερώτηση 29 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: