Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2009

Πρόγραμμα Βουλής 23-27 Φλεβάρη 2009


Δευτέρα, 23 Φλεβάρη
14:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή «Πράσινη Βίβλος για την εδαφική συνοχή: Μετατροπή της εδαφικής ποικιλομορφίας σε προτέρημα» [COM (2008) 616 τελικό]
Συνεδρίαση για την υιοθέτηση θέσεων στο πλαίσιο της διαβούλευσης.
19:00 (Γραφείο προέδρου Βουλής) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης της πρότασης του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)» (4η συνεδρίαση)
18:00 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
19:00 (ολομέλεια) Επερώτηση 17 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα ΑΕΙ.

Τρίτη, 24 Φλεβάρη
11:00 (151) ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Η Υγεία στον νησιωτικό χώρο
11:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Ιατρικές Εξετάσεις Οδηγών. Θα ενημερώσουν οι κκ Γ. Παπαγεωργίου - υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ. Πλατής - γγ υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ευαγγελία Τσάγκα – γεν δντρια Μεταφορών του υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, Σ. Θεοδωρίδου – αν. δντρια της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του ΥΠΕΠΘ, Β. Σταμπουλής - αποσπασμένος εκπαιδευτικός ΔΕ στη Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του ΥΠΕΠΘ, Ν. Ευσταθίου - εκπαιδευτικός, υπεύθυνος Αγωγής Υγείας στην Α΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών του ΥΠΕΠΘ, Δ. Κόντης - ψυχίατρος, επιμελητής του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, Γ. Λέκκας - πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων & Μοτοσικλετών, και Κ. Μαυράκης - αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων & Μοτοσικλετών.
15:00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο Εξωτερικό».
18:00 (ολομέλεια) Ερωτήσεις-αναφορές
19:00 (ολομέλεια) Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (3/4)

Τετάρτη, 25 Φλεβάρη
10:00 (ολομέλεια) Πρόταση νόμου του ΚΚΕ: «Διασφάλιση των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων».
12:00 (151) Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας: Ακρόαση του δντή του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Γεωργίου Σαρηγιάννη.
13:00 (223) Επιτροπή Περιφερειών: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση – Προβλήματα και Προοπτικές. Ενημέρωση από τον πρόεδρο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.), Δημήτριο Δράκο, Νομάρχη Μεσσηνίας.
13:00 (150) Υποεπιτροπή για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία: Το Κράτος Πρόνοιας και τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Ενημέρωση από τον υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάριο Σαλμά.
17:00 (Γερουσίας) Επιτροπές Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «’Ασκηση του εκλογικού δικαιώματος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο Εξωτερικό» (2η συνεδρίαση).
18:00 (150) Υποεπιτροπή για τη μελέτη και αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών: Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά των ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) Γεώργιο Φωτεινόπουλο, για τη λειτουργία και το έργο του Ο.ΚΑ.ΝΑ..
18:00 (151) Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών: Η Υγεία στον νησιωτικό χώρο.
19:00 (Γραφείο Προέδρου Βουλής) Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης της πρότασης του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’ και Μέρος Κοινοβουλευτικό)».

Πέμπτη, 26 Φλεβάρη
09:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
10:30 (ολομέλεια) Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (4/4)
11:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Ενημέρωση από τον υφυπουργό Εσωτερικών Αθ. Νάκο για την πορεία αποκατάστασης των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, καθώς και την πορεία υλοποίησης των περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης στερεών αποβλήτων της χώρας.
13:00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Συζήτηση επί της ετήσιας έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδας για τη Νομισματική Πολιτική 2008 - 2009. Στη συνεδρίαση θα παρίσταται ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Προβόπουλος.
NEO 13:30 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ: Συζήτηση, σχετικά με τα γεγονότα, που διαδραματίσθηκαν στις Φυλακές Κορυδαλλού.
14:30 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ: Περιφερειακή Τουριστική Ανάπτυξη.

Παρασκευή, 27 Φλεβάρη
-

Δεν υπάρχουν σχόλια: