Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008

Πρόγραμμα Βουλής 19-23 Μαΐου 2008

Δευτέρα, 19 Μαΐου

18:00 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
19:00 (ολομέλεια) Επερώτηση 18 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.


Τρίτη, 20 Μαΐου

12:00 (223) Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου: Εορτασμός της καθιερωμένης Ευρωπαϊκής Ημέρας της Θάλασσας.

Θα μιλήσουν οι κκ Ρόδη Κράτσα, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Νικόλαος Ευθυμίου, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών,
Ιωάννης Χαλάς, γγ της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας,
Γεώργιος Γράτσος, πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Νικόλαος Παπαδάκης, πρόεδρος της Περιβαλλοντολογικής Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος(HELMEPA),
Ευθύμιος Μητρόπουλος, γγ του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και Επαμεινώνδας Εμπειρίκος, πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας.

13:00 (Γερουσίας) Επιτροπή Οικονομικών: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του υΠΕΧΩΔΕ «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (3η συνεδρίαση).

14:00 (Γερουσίας) Επιτροπές Οικονομικών και Προστασίας Περιβάλλοντος: Συνέχιση της συζήτησης του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (4η συνεδρίαση).

18:00 Ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας της Θάλασσας, αφιερωμένη στη Θάλασσα και τη Ναυτιλία.


Τετάρτη, 21 Μαΐου

10:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». (1/1)

09:30 (151) Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας: Συζήτηση επί αιτήσεως άρσεως ασυλίας Βουλευτού, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43 Α΄ και 83 του Κανονισμού της Βουλής, μετά τη διατύπωση γνώμης του Α΄ Τμήματος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής επί ζητήματος εφαρμογής του Κανονισμού της Βουλής, ως προς την άρση της βουλευτικής ασυλίας.

11:00 (Γερουσίας) Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την ΕΕ, τη Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις» διάταξης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις». Στη συνεδρίαση θα παραστούν η κυρία Μαριέττα Γιαννάκου, πρώην υπουργός και ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης, καθηγητής Πανεπιστημίου.

12:00 (223) Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών: Ενημέρωση από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Μεϊμαράκη, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, για θέματα της αρμοδιότητάς του.

17:00 (151) Επιτροπή Περιφερειών: Πορεία του Γ΄ ΚΠΣ και Προγραμματισμός του Δ΄ ΚΠΣ – ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια της Ηπείρου. Ενημέρωση από τον γγ Περιφέρειας Ηπείρου Δημήτριο Πανοζάχο.

Πέμπτη, 22 Μαΐου

09:00 (Γερουσίας) Επιτροπές Οικονομικών και Προστασίας Περιβάλλοντος: Συνέχιση της συζήτησης του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (5η συνεδρίαση).

09:30 (150) Επιτροπή Ισότητας & Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Παρατηρήσεις, διαπιστώσεις και προτάσεις, σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο για την υιοθεσία.

10:00 (223) Επιτροπή Μορφωτικών: Διατύπωση γνώμης, μετά από ακρόαση του προτεινομένου από τον υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, για διορισμό στη θέση του προέδρου του ΔΣ του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

10:30 (223) Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας».

10:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

11:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Θέματα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». (1/1)


Παρασκευή, 23 Μαΐου

10:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

11:30 (ολομέλεια) Επερώτηση 14 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το Ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων.

12:00 (Γερουσίας) Επιτροπές Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης και Ευρωπαϊκών: Ενημέρωση από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή Νικηφόρο Διαμαντούρο, για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: