Δευτέρα, 5 Μαΐου 2008

Πρόγραμμα Βουλής 5-9 Μαΐου 2008

Πρόγραμμα Βουλής 5-9 Μαΐου 2008

Δευτέρα, 5 Μαΐου
18:00 (ολομέλεια) Επίκαιρη επερώτηση 29 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ακρίβεια.

Τρίτη, 6 Μαΐου
10:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις». (1/2ή3)
18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος (1/6).
14:00 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
14:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
: Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του υπουργείου Δικαιοσύνης: α) «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), Κοινές Ομάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις». β) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα».

Τετάρτη, 7 Μαΐου

10:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος (2/6).

18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις». (2/2ή3)

18:00 (ολομέλεια) Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 62 του Συντάγματος και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των βουλευτών Ιωάννη Αμοιρίδη και Ιωάννη Ραγκούση.

16:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα».
17:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
17:00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Παράταση Ειδικών Επιδοτήσεων και άλλες διατάξεις».

Πέμπτη, 8 Μαΐου

10:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

11:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος (3/6).

13.00΄- Αίθουσα 223
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
θα συνεδριάσει, κατόπιν αιτήματος Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο για θέματα αθλητισμού,
κ. Ιωάννη Ιωαννίδη, σχετικά με το φαινόμενο της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) στο χώρο του αθλητισμού.


14:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 2 παρ. 2 του ν.3297/2004, του προτεινομένου, από τον Υπουργό Ανάπτυξης, για διορισμό στη θέση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα.

Παρασκευή, 9 Μαΐου

10:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

11:30 (ολομέλεια) Επερώτηση 26 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα Δημόσια Νοσοκομεία και την εμπορευματοποίηση του δημόσιου αγαθού της υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: