Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2006

Από την Άσπρη Λέξη - αρκτικόλεξα κλπ

Από την Άσπρη Λέξη (αρκτικόλεξα, ακρωνύμια και βραχυγραφίες)

ISDN
Ακρωνύμιο του όρου Integrated Services Digital Network, δηλ. ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών.

PIN Aκρωνύμιο του όρου Personal Identification Number, δηλ. προσωπικός αριθμός αναγνώρισης.
Λέιζερ Από το αγγλικό laser, ακρωνύμιο του όρου Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, δηλ. ενίσχυση φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας.

Βίπερ Από τη συντομογραφία ΒΙ.ΠΕΡ., δηλ. βιβλίο περιπτέρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: