Τρίτη, 17 Ιουνίου 2008

Πρόγραμμα Βουλής 16-20 Ιουνίου 2008

Δευτέρα, 16 Ιουνίου

Εορτή Αγ Πνεύματος


Τρίτη, 17 Ιουνίου

13:00 (151) Επιτροπή Περιφερειών:

α) Περιφερειακή Οργάνωση και Ανάπτυξη: Αξιολογήσεις και Συμπεράσματα.

β) Έγκριση του τελικού σχεδίου Έκθεσης της Επιτροπής.

14:00 (150) Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης: «Κύρωση Μνημονίου Συμφωνίας για Συνεργασία στον Τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, της Διαχείρισης Προσωπικού και της Οργάνωσης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Τοπικής Δημόσιας Διοίκησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας».

18:30 (150) Επιτροπή Μορφωτικών: Διατύπωση γνώμης του προτεινομένου από τον υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, για διορισμό στη θέση του προέδρου του ΔΣ του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ), Μιχαήλ Δερμιτζάκη.

18:30 (Γερουσίας) Επιτροπή Οικονομικών: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και οδικής αρτηρίας μεταξύ των δύο χωρών, που θα συνδέει την πόλη Κυπρίνο της Ελληνικής Δημοκρατίας με την πόλη Ιβαΐλοβγκραντ της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας».

17:00 (ολομέλεια) Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΛΑΟΣ με τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το ψηφισμένο νομοσχέδιο «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις». [η ψηφοφορία στις 24:00]


Τετάρτη, 18 Ιουνίου

10:00 (151) Επιτροπή Αποδήμου Ελληνισμού:

α)Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Ηλία Τομάζο, Πρόεδρο του Διεθνούς Οργανισμού «Ελληνική Εταιρεία Παιδείας», με έδρα το Hartford του Connecticut.

β)Συζήτηση επί των εισηγήσεων, που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής.

10:00 (150) Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας».

12:00 (223) Επιτροπή Οικονομικών:

α)«Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Μάλτας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος».

β)«Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος».

13:00 (Γερουσίας) Επιτροπή Μορφωτικών: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές».

10:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG». (1/2)

17:00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG». (2/2) [η ψηφοφορία στις 24:00]


Πέμπτη, 19 Ιουνίου

10:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

11:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακομματικής Επιτροπής, της συσταθείσης με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, «Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία».

09:30 (150) Επιτροπή Μορφωτικών: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»(ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων-2η συνεδρίαση).

09:30 (223) Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος: Παρουσίαση προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του 3ου Λυκείου Άρτας.

11:30 (151) Επιτροπή Θεσμών & Διαφάνειας:

α.Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Συνήγορο του Πολίτη, Γεώργιο Καμίνη.

β.Συζήτηση, σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής.

12:00 (Γερουσίας) Επιτροπή Οικονομικών:

α)«Κύρωση της δι’ ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων Συμφωνίας για την τροποποίηση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου που υπογράφηκε στη Μόσχα, στις 26 Ιουνίου 2000».

β)«Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Εσθονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου».


Παρασκευή, 20 Ιουνίου

10:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

11:30 (ολομέλεια) Επερώτηση 22 βουλευτών του ΚΚΕ σχετικά με τον Πολιτισμό και τις Τέχνες.

11:00 (Γραφείο Προέδρου Βουλής) Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής: Επεξεργασία και εξέταση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής».

Δεν υπάρχουν σχόλια: