Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2008

Πρόγραμμα Βουλής 2-6 Ιουνίου 2008

Δευτέρα, 2 Ιουνίου
18:00 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
19:00 (ολομέλεια) Επερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και τη δασοπροστασία.

Τρίτη, 3 Ιουνίου
18:00 (ολομέλεια) Αναφορές-ερωτήσεις
18:00 (ολομέλεια)

1.Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις».
2.Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». (1/2)
13:00 (Γερουσίας) Επιτροπές ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ και ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: Συζήτηση επί της Ετήσιας Έκθεσης του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού.
14:00 (150) Επιτροπή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών
«Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας».
18:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ:
α)Θέματα αντεγκληματικής πολιτικής.
β)Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του Σωφρονιστικού Συστήματος της Χώρας.

Τετάρτη, 4 Ιουνίου
10:30 (ολομέλεια) Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». (2/2)

18:00 (ολομέλεια) Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων». (1/1)

09:00 (223) Επιτροπή Περιφερειών: Η Διοικητική Μεταρρύθμιση και οι προϋποθέσεις της.

09:30 (151) Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων – 2η συνεδρίαση).

10:00 (150) Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου: Ενημέρωση από τον υφυπουργό Ανάπτυξης Γεώργιο Βλάχο για το θέμα της εισαγωγής στη χώρα μας επιμολυσμένου ηλιέλαιου. Η Επιτροπή συγκαλείται, μετά από αίτημα του υπουργού Ανάπτυξης Χρήστου Φώλια.

11:00 (Γερουσίας) Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την ΕΕ, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις»: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την ΕΕ, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις». (4η συνεδρίαση).
3η Ενότητα – Δημοκρατία και δικαιώματα.
4η Ενότητα – Πολιτικές της Ένωσης (Οι πολιτικές του πρώτου πυλώνα).

Θα παραστούν οι Ιωάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΓΣΕΕ και Χάρης Κυριαζής, αντιπρόεδρος ΣΕΒ.

17:30 (Γερουσίας) Επιτροπές Αποδήμου Ελληνισμού, Οικονομικών και Κοινωνικών: Συζήτηση επί της Ετήσιας Έκθεσης του ΣΑΕ.


Πέμπτη, 5 Ιουνίου

10: 30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

11:30 (ολομέλεια) ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Συζήτηση επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού.

10:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

11:00 (Γερουσίας) Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την ΕΕ, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις»: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις». (5η συνεδρίαση).
5η Ενότητα - Νέες Πολιτικές της Ένωσης – Μέρος I (θέματα Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας).
6η Ενότητα – Νέες Πολιτικές της Ένωσης – Μέρος II (Δικαιοσύνη, εσωτερικές υποθέσεις και δημόσια τάξη).

Θα παραστεί η υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη.

11:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Κορέας για συνεργασία στους τομείς Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών».


Παρασκευή, 6 Ιουνίου

13:00 (ολομέλεια) Ομιλία Προέδρου Γαλλικής Δημοκρατίας Νικολά Σαρκοζύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: