Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2008

Πρόγραμμα Βουλής 9-13 Ιουνίου 2008

Δευτέρα, 9 Ιουνίου
17:00 (Γερουσίας) Επιτροπή Οικονομικών: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG».
18:00 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις.
19:00 (ολομέλεια)
Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις».(1/2)

Τρίτη, 10 Ιουνίου
10:00 (Γερουσίας) Επιτροπές Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, Παραγωγής & Εμπορίου και Ευρωπαϊκών. Επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και έλεγχος της παράνομης μετανάστευσης: Ισχύουσα κατάσταση και προοπτικές – Αξιολόγηση της υπηρεσίας FRONTEX – Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης Συνόρων (EUROSUR).
Στη συνεδρίαση έχουν κληθεί να παραστούν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ή εκπρόσωποί τους.
12:00 (151) Επιτροπή Κοινωνικών: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κύρωση της Συμφωνίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστραλίας και του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της».
13:00 (223) Επιτροπή Περιφερειών: Περιφερειακή Οργάνωση και Ανάπτυξη: Αξιολογήσεις και Συμπεράσματα.
18:00 (ολομέλεια) Αναφορές-ερωτήσεις.
19:00 (ολομέλεια) Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις». (1/2)

Τετάρτη, 11 Ιουνίου
09:30 (151) Επιτροπή Έρευνας & Τεχνολογίας: Ενέργεια και κλιματολογικές αλλαγές.
Θα ενημερώσει ο Ιωάννης Αγαπητίδης, πρόεδρος του ΔΣ του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
10:00 (Γερουσία) Επιτροπή Οικονομικών: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της
Deutsche Telekom AG».(4η συνεδρίαση)
12:30 (150) Επιτροπή Ισότητας & Δικαιωμάτων του Ανθρώπου:
α) Εμπορία ανθρώπων και καταναγκαστική πορνεία αλλοδαπών γυναικών.
β) Στήριξη γυναικών, παιδιών και εφήβων, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
γ) Αθλητισμός και Άτομα με Αναπηρία.
δ) Ένταξη στον Αθλητισμό και προβλήματα προσβασιμότητας.
13:30 (151) Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου: Επεξεργασία και εξέταση της πρότασης νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης «Για την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση».
10:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας». (1/2)
17:00 (ολομέλεια) Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις». (2/2)

Πέμπτη, 12 Ιουνίου

10:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις.

11:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις».(2/2)

09:30 (151) Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος: Πετρελαιοκίνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκης: Υπέρ και κατά. Θα ενημερώσουν οι Ευάγγελος Μπαλτάς, γγ του υΠεΧωΔΕ, Σίμος Σιμόπουλος, γγ του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αλέξανδρος Βραχνός, πρόεδρος της Επιτροπής για Πράσινες Μεταφορές του υΜΕ, Ανδρέας Ανδρικόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, Νικόλαος Χαραλαμπίδης, διευθυντής της Greenpeace και Μιχαήλ Πετράκης, διευθυντής του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
09:30 (223) Διακομματική Επιτροπή «για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων»: Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του Σωφρονιστικού Συστήματος της χώρας.
11:00 (Γερουσίας) Επιτροπή Οικονομικών: (α) Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων. (β) Κύρωση του Πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τομέα όσον αφορά τη δημιουργία αρχείου φακέλων Τελωνειακών Ερευνών.

Παρασκευή, 13 Ιουνίου

10:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

11:30 (ολομέλεια) Επερώτηση 22 βουλευτών του ΚΚΕ σχετικά με τα μέτρα Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

12:00 (150) Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών & Οργανισμών Κοινής Ωφελείας: Ακρόαση του προτεινομένου, από τον υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, Γ. Προβόπουλου, για διορισμό στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: