Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2006

Τάδε έφη..

«Εις τον οπισθόδομο της Αιθούσης, διαρκούσης της αγορεύσεως του κ. Ζώη, συνηντήθην, δέχθηκα, συνομίλησα με επιτροπή εποχικών-συμβασιούχων».

Βύρων Πολύδωρας, 1/11/2006, από ομιλία του στην αίθουσα της ολομέλειας της Βουλής, για το θέμα των εποχικών πυροσβεστών.

Για την ιστορία, ο εξ Ηλείας ορμώμενος κ. Πολύδωρας υποσχέθηκε να επιμηκύνει το χρόνο εποχικής εργασίας των πυροσβεστών από πέντε σε οκτώ μήνες, και, με Προεδρικό Διάταγμα, να «υπερκάμψει» το όριο της πενταετούς θητείας τους, που λήγει το φθινόπωρο του 2007.


οπισθόδομος ο [opisθóδomos] O20α : (αρχαιολ.) το τμήμα του αρχαίου ελληνικού ναού που βρισκόταν εντελώς πίσω, που ήταν τελευταίο σε σχέση με τον πρόδομο: O ~ του Παρθενώνα χρησιμοποιούνταν ως θησαυροφυλάκιο. [λόγ. < αρχ. ὀπισθόδομος]

Δεν υπάρχουν σχόλια: