Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2007

Πρόγραμμα Βουλής 2-6 Ιουλίου 2007

Δευτέρα, 2 Ιουλίου

18.00 (ολομέλεια) Συζήτηση προ Ημερησίας Διατάξεως, με πρωτοβουλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου, σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, με θέμα «Οικονομία της Οικογένειας».

Τρίτη, 3 Ιουλίου

17.30 (Γερουσίας) Επιτροπή Οικονομικών: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΧΩΔΕ «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65), και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

18.00 (150) Επιτροπή Κοινωνικών: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υγείας κ Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις».

18.30 (151) Επιτροπή Εθνικής Άμυνας κ Εξωτερικών: (α) «Κύρωση Συμφωνίας Συνεργασίας στον τομέα της Άμυνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας». (β) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας, σχετικά με την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών».

18.00 (ολομέλεια) Ερωτήσεις-αναφορές

19.00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις». (1/3)

Τετάρτη, 4 Ιουλίου

10.30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις». (2/3)

09.30 (223) Επιτροπή Μορφωτικών: Ενημέρωση από την υπουργό Εθνικής Παιδείας κ Θρησκευμάτων Μ. Γιαννάκου και τον πρόεδρο του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Χαρ. Μπότσαρη, για τα πεπραγμένα του Οργανισμού.
10.30 (151) Επιτροπή Εθνικής Άμυνας κ Εξωτερικών: (α) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας». (β) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για τη συνεργασία μεταξύ του Ρουμανικού Διπλωματικού Ιδρύματος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρουμανίας και της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας». (γ) «Κύρωση της Συμφωνίας για τα Προνόμια και τις Ασυλίες του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας».

12.30 (151) Επιτροπή Θεσμών κ Διαφάνειας: (α) Υποβολή εισηγήσεων μελών της Επιτροπής επί υποθέσεων, οι οποίες ηρευνήθησαν. (β) Σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής.

Πέμπτη, 5 Ιουλίου

10.30 (ολομέλεια) Ερωτήσεις-αναφορές

11.30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις». (3/3)

09.30 (150) Επιτροπή Ισότητας κ Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: (1) Ενημέρωση από την πρόεδρο της Επιτροπής, σχετικά με τις εργασίες α) της «Δεύτερης Διάσκεψης Κοινοβουλευτικών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και για την ενδοοικογενειακή βία, στο πλαίσιο της Επιτροπής Ισότητας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης» (Στρασβούργο, 4-5 Ιουνίου 2007) και β) της «Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Κοινοβουλίων των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Υποψηφίων Χωρών» (Βερολίνο, 14-15 Ιουνίου 2007).
(2) Έγκριση της Εισήγησης, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής.
(3) Συζήτηση επί του σχεδίου Έκθεσης της Επιτροπής.
11.00 (150) Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών κ Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας: Ακρόαση του προτεινομένου, από τον υπουργό Απασχόλησης κ Κοινωνικής Προστασίας, για επαναδιορισμό στη θέση του προέδρου του ΔΣ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

13.00 (151) Επιτροπή για την Παρακολούθηση της Πολιτικής της Μετανάστευσης: Έγκριση του σχεδίου Έκθεσης της Επιτροπής

Παρασκευή, 6 Ιουλίου

10.30 (ολομέλεια) Ερωτήσεις-αναφορές

11.30 (ολομέλεια) Επερώτηση 49 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις κοινοτικές ενισχύσεις και τα δικαιώματα των Ελλήνων αγροτών.