Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2007

Πρόγραμμα Βουλής 25-29 Ιουνίου 2007

Δευτέρα, 25 Ιουνίου

18.00 (ολομέλεια) Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Α. Παπανδρέου και 112 βουλευτές του κόμματός του για σύσταση εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με το θέμα της αγοράς Ομολόγων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Τρίτη, 26 Ιουνίου

14.00 (151) Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος: (α) Συζήτηση επί της εισηγήσεως του βουλευτή Γεωργίου Κοντογιάννη σχετικά με τον Κανονισμό REACH. (β) Συζήτηση, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης. (γ) Έγκριση του τελικού σχεδίου έκθεσης της Επιτροπής.
17.00 (151) Επιτροπή Εθνικής Άμυνας κ Εξωτερικών: «Κύρωση της Τεχνικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Ρουμανίας, σε σχέση με τη δημιουργία ενός Πολυεθνικού Σχηματισμού Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ελλάδα ως Έθνος – Πλαίσιο και τη συμμετοχή της Βουλγαρίας, της Κύπρου και της Ρουμανίας».
17.30 (150) Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών κ Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας: Ακρόαση του προτεινομένου για διορισμό στη θέση του προέδρου του ΔΣ του ΟΣΕ.

18.00 (223) Επιτροπή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις».
18.00 (Γερουσίας ) Επιτροπές Οικονομικών κ Ευρωπαϊκών: Ενημέρωση από τον υπουργό Οικονομίας κ Οικονομικών Γεώργιο Αλογοσκούφη για τα αποτελέσματα των Συμβουλίων EUROGROUP και ECOFIN που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 5 Ιουνίου 2007 στο Λουξεμβούργο, καθώς επίσης και για τον τερματισμό της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

18.00 (ολομέλεια) Ερωτήσεις-Αναφορές.

19.00 (ολομέλεια) (α) Ονομαστική ψηφοφορία επί τροπολογίας (ενίσχυση 4 ταμείων-τόκοι διακρατηθέντος ομολόγου) του νομοσχεδίου για το «Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης». (β) Συζήτηση και ψήφιση ενιαία του σχεδίου νόμου: «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει – Ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149)».

Τετάρτη, 27 Ιουνίου

10.30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Πτωχευτικός Κώδικας».

09.30 (151) Επιτροπή Περιφερειών: Συζήτηση επί των Εισηγήσεων, που θα περιληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής και έγκριση του τελικού σχεδίου Έκθεσης της Επιτροπής.
10.00 (Γερουσίας) Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης κ Δικαιοσύνης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργού Επικρατείας με αρμοδιότητες υπουργού Τύπου κ ΜΜΕ «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις».
10.30 (150) Επιτροπή Παραγωγής κ Εμπορίου: (α) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές». (β) «Κύρωση της Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας».

Πέμπτη, 28 Ιουνίου

10.30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις.

Α1.του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Χρήστου Πρωτόπαπα προς τον υπουργό Απασχόλησης κ Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά με τις απολύσεις προσωπικού στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά κλπ.
Α2.του βουλευτή του ΚΚΕ Δημητρίου Τσιόγκα προς τον υπουργό Υγείας κ Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την πρόσληψη του αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.
Α3.του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Αλαβάνου προς τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη συνοικία του Παλαιού Λιμεναρχείου και της ευρύτερης περιοχής του Βόλου.

Β1.του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Χρήστου Χάιδου προς τον υπουργό Υγείας κ Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τις ελλείψεις κλινών Εντατικής Θεραπείας Παιδιών κλπ.
Β2.του βουλευτή του ΚΚΕ Γεωργίου Χουρμουζιάδη προς την υπουργό Εθνικής Παιδείας κ Θρησκευμάτων, σχετικά με την πρόσληψη του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Πανεπιστήμια κλπ.
Β3.της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Ασημίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη προς τον υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά με τον κίνδυνο γενικού μπλακ-άουτ κλπ.

11.30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της πρότασης νόμου βουλευτών του ΚΚΕ: «Διασφάλιση των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων».

09.30 (150) Επιτροπή Ισότητας κ Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Παρατηρήσεις και προτάσεις, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής.

10.00 (223) Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής: (α) Εκλογή Προεδρείου. (β) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για θέματα της Βιβλιοθήκης της Βουλής. (γ) Έγκριση αγοράς βιβλίων.

Παρασκευή, 29 Ιουνίου

10.30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις.

Α1.του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κωνσταντίνου Ρόβλια προς τον υπουργό Μεταφορών κ Επικοινωνιών σχετικά με τις ακυρώσεις πτήσεων της Ολυμπιακής Αεροπορίας, τις ενοικιάσεις αεροσκαφών από άγνωστες εταιρείες κλπ.
A2.του βουλευτή του ΚΚΕ Αντωνίου Σκυλλάκου προς τον yπουργό Επικρατείας σχετικά με τον αποκλεισμό του ΚKE από τα δελτία ειδήσεων για ενημερωτικές εκπομπές κλπ.
A3.του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Αλαβάνου προς τον πρωθυπουργό σχετικά με τα αποτελέσματα την πρόσφατου Συμβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις θέσεις της χώρας μας κλπ. (Θα απαντήσει η υπουργός Εξωτερικών)
Β1.του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κωνσταντίνου Γείτονα προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τη λήψη μέτρων για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα λόγω του καύσωνα κλπ.
Β2.της βουλευτού του ΚΚΕ Βέρας Νικολαϊδου προς τους υπουργούς Πολιτισμού και ΠΕΧΩΔΕ σχετικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης και έναρξης των έργων κατασκευής του Αθλητικού Κέντρου Κορυδαλλού στα Λατομεία Σχιστού κλπ.
Β3.του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αθανασίου Λεβέντη προς τους υπουργούς Εθνικής Παιδείας κ Θρησκευμάτων και ΕσΔΔΑ σχετικά με την καταδίκη σχολείου για ηχορύπανση των περιοίκων κλπ.

11.30 (ολομέλεια) Επερώτηση 23 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

1 σχόλιο:

Zorba the Greek είπε...

Τους το "φάγανε" το μισό καλοκαίρι.Δύσκολο πράγμα να είσαι βουλευτής στις μέρες μας...