Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2007

Πρόγραμμα Βουλής 12-16 Νοεμβρίου 2007

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου
12.00 (Γραφείο Προέδρου Βουλής) Επιτροπή Οικονομικών
: [1] Επεξεργασία και έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2008. [2] Έγκριση του Απολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2006.
14.00 (150) Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών & Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας: Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής του προτεινομένου, από τον υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών, για διορισμό στη θέση του προέδρου του ΔΣ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ ΑΕ).
18.00 (150) Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις».
18.00 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου
10.00 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις». (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων - 2η συνεδρίαση).
10.00 (150) Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις» (2η συνεδρίαση).

11.00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
: Ανταλλαγή απόψεων, σχετικά με το προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς, που κατοικούν στο Εξωτερικό».
13.00 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις». (3η συνεδρίαση).
18.00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
: Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σχετικά με τα συμπεράσματα της Ετήσιας Συνδιάσκεψης της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Αποτίμησης Τεχνολογίας.
18.00 (ολομέλεια) Ερωτήσεις-αναφορές
19.00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013». (1/2)

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου
10.30 (ολομέλεια)
-Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 62 του Συντάγματος και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για την αίτηση άρσης της ασυλίας του Βουλευτή κ. Γεωργίου Λιάνη.
-Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013». (2/2)
10.00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον τομέα της υγείας».

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου
10.30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
11.30 (ολομέλεια) Προϋπολογισμός Βουλής.

10.00 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση της δι’ ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων Συμφωνίας Τροποποίησης της Προξενικής Σύμβασης μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 22 Μαΐου 1972».
10.00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
:
1)Πρόταση για τη διαμόρφωση θεματικού πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής.
2)Εισήγηση, σχετικά με τη σύσταση των Μονάδων Ποιότητας και Αποδοτικότητας στις Περιφέρειες.

10.00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
: Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τους Υπουργό και Υφυπουργό Εσωτερικών, κ.κ. Προκόπη Παυλόπουλο και Παναγιώτη Χηνοφώτη, σχετικά με τα γεγονότα της περιοχής Ζωνιανών.
18.00 (Γερουσίας) Επιτροπές Οικονομικών και Κοινωνικών: Ανταλλαγή απόψεων, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταίρων, επί του Β’ Κύκλου Θεμάτων (Ενοποίηση των Ασφαλιστικών Φορέων, καθιέρωση Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης και Ηλεκτρονική Υποστήριξη του Ασφαλιστικού Συστήματος) στα πλαίσια του Διαλόγου, για το Ασφαλιστικό Σύστημα της Χώρας. Στη συζήτηση έχουν κληθεί από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κ. Βασίλειο Μαγγίνα, να συμμετάσχουν και οι εκπρόσωποι των Κοινωνικών Εταίρων ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ και ΟΚΕ.

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου

10.30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

11.30 (ολομέλεια) Επερώτηση 17 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το ΙΚΑ.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Exei endiaferon: http://thefirstpost.wordpress.com/

Ανώνυμος είπε...

Για δείτε κι αυτόν τι λέει!!!!
http://tonismartinis.blogspot.com/