Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2007

Πρόγραμμα Βουλής 19-23 Νοεμβρίου 2007

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου
13.00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
: Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου, από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).
18.00 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
19.00 (ολομέλεια)

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου
13.00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
: Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου, από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς» (ΗΛΠΑΠ ΑΕ).
18.00 (ολομέλεια) Ερωτήσεις-αναφορές
19.00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της έκθεσης της διακομματικής επιτροπής «Για τη μελέτη και αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών».

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου
10.30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις». (1/2)
10.00 (150) Επιτροπή Ισότητας & Δικαιωμάτων του Ανθρώπου:
1.Σύνθεση Υποεπιτροπών.
2.Προτάσεις των Μελών της Επιτροπής, σχετικά με τα ζητήματα, που θα εξετασθούν από την Επιτροπή.
10.30 (151) Επιτροπή Αποδήμου Ελληνισμού: Εκπαίδευση των Αποδήμων Ελλήνων.
14.00 (150) Επιτροπή Περιφερειών: Ενημέρωση από τον γγ Επενδύσεων & Ανάπτυξης του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών Παναγιώτη Δρόσο, σχετικά με το Δ΄ ΚΠΣ.
18.00 (150) Επιτροπή Οικονομικών: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές».

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου
10.30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
11.30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις». (2/2)
09.30 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: Ενημέρωση της Σχολής Εθνικής Άμυνας για εθνικά θέματα.

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου
10.30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
11.30 (ολομέλεια) Επερώτηση 97 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις προσλήψεις στο Δημόσιο και το ΑΣΕΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: