Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2007

Πρόγραμμα Βουλής 5-9 Νοεμβρίου 2007

Πρόγραμμα Βουλής 5-9 Νοεμβρίου 2007

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου

18.00 (Γερουσίας) Επιτροπές Οικονομικών και Κοινωνικών: Ανταλλαγή απόψεων, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταίρων, επί του Α' Κύκλου Θεμάτων (Χρηματοδότηση, Εισφοροδιαφυγή, Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας και Αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ταμείων) στα πλαίσια του Διαλόγου, για το Ασφαλιστικό Σύστημα της Χώρας.

Στη συζήτηση έχουν κληθεί από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κ. Βασίλειο Μαγγίνα, να συμμετάσχουν και οι εκπρόσωποι των Κοινωνικών Εταίρων Γ.Σ.Ε.Ε., Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Β. και Ο.Κ.Ε..

18.00 (ολομέλεια) Ερωτήσεις-αναφορές
Α1.ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τη δημοπράτηση και κατασκευή των φραγμάτων Αμιρών-Αγίου Βασιλείου και Καλαμίου.
Β1.ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Κωνσταντίνου Ρόβλια προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τους διαγωνισμούς για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών (δικτύων) τοπικής πρόσβασης.

19.00 (ολομέλεια) Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». (2/2)

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου

10.30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί των σχεδίων νόμων:
α. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2005.
β. Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2005.

10.00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: Ακρόαση του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, κ. Γεωργίου Ζορμπά.

12.00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Ενημέρωση των Μελών της Επιτροπής από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, κυρία Ευγενία Τσουμάνη - Σπέντζα.

18.00 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου για το έτος 2007 και άλλες διατάξεις».

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου

10.00 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: Ενημέρωση από την Υπουργό Εξωτερικών, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

10.30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

11.30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί των σχεδίων νόμων:
α. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2005.
β. Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2005.

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου

10.30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: