Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2007

Πρόγραμμα Βουλής 26-30 Νοεμβρίου

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου
18:00 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις
19:00 (ολομέλεια) Επερώτηση 27 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα ΕΛΤΑ.

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου
13.00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ: Ακρόαση του προτεινομένου, από τον υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Θερμικών Λεωφορείων (ΕΘΕΛ ΑΕ).
14.00 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση της πρότασης νόμου αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών «Επίδομα θέρμανσης».
14.00 (223) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κύρωση α) Σύμβασης Δωρεάς του Σωματείου "ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο" υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. "Νοσοκομείο Παίδων – Η Αγία Σοφία", β) Σύμβασης μεταξύ του Σωματείου "Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός" και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
18.00 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2008».
18.00 (ολομέλεια) Ερωτήσεις-αναφορές.
19.00 (ολομέλεια) Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις». (1/2)

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου

10.30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις». (2/2)
10.00 (Γερουσίας) Επιτροπές Οικονομικών και Κοινωνικών: Ανταλλαγή απόψεων, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταίρων, επί του Γ' Κύκλου Θεμάτων (εκσυγχρονισμός του θεσμού των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, Προαιρετική, με κίνητρα, παραμονή στην εργασία, Θωράκιση του συστήματος απονομής Αναπηρικών Συντάξεων και ενίσχυση Χαμηλών και Μεσαίων Συντάξεων καθώς και της Μητρότητας), στα πλαίσια του Διαλόγου, για το Ασφαλιστικό Σύστημα της Χώρας. Στη συζήτηση έχουν κληθεί από τον υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Β. Μαγγίνα, να συμμετάσχουν και οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ και ΟΚΕ.
12:00 (151) Επιτροπή Θεσμών & Διαφάνειας: Ενημέρωση από τον υποβαλόντα παραίτηση από την Προεδρία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Δημήτριο Γουργουράκη, τα μέλη της, καθώς και τα υποβαλόντα παραίτηση μέλη αυτής.
14.00 (Γερουσίας) Επιτροπή Οικονομικών: Συνέχιση της εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2008» (2η συνεδρίαση).
17.00 (150) Επιτροπή Κοινωνικών: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κύρωση α) Σύμβασης Δωρεάς του Σωματείου "ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο" υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. "Νοσοκομείο Παίδων - Η Αγία Σοφία", β) Σύμβασης μεταξύ του Σωματείου "Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός" και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).
18.00 (Γερουσίας) Επιτροπή Οικονομικών: Συνέχιση της εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2008» (3η συνεδρίαση).

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου

10.30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

11:30 (ολομέλεια) Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα και άλλες διατάξεις»

10.00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Κύρωση της Συμφωνίας διοικητικής φύσεως μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήματος Επιδείξεως μη Επανδρωμένου Μαχητικού Αεροσκάφους (UCAV)».
13.00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ: Ενημέρωση από τον υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Ευριπίδη Στυλιανίδη για θέματα της αρμοδιότητάς του.
17.20 (Γερουσίας) Επιτροπές Οικονομικών και Ευρωπαϊκών: Ομιλία της Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Dalia Grybauskaite αρμοδίας για το Δημοσιονομικό Προγραμματισμό και τον Προϋπολογισμό, με θέμα: «Η μεταρρύθμιση των δημοσίων οικονομικών της ΕΕ, σε μια Ευρώπη που αλλάζει». Στη συνεδρίαση θα παραστεί ο υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφης.

19.00 (Γερουσίας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Συνέχιση της εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2008». (4η συνεδρίαση)

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου

10.30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

11:30 (ολομέλεια) Επερώτηση 46 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την κτηνοτροφία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: